Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη, η ένταξη του έργου « Βελτίωση Δυτικού και Κεντρικού Τμήματος Vου Αρδευτικού Δικτύου (Φυλλίδος) Ν. Σερρών»

Share:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

 

Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ, Σωτήρη Χατζηγάκη,  η ένταξη του έργου « Βελτίωση Δυτικού και Κεντρικού Τμήματος Vου Αρδευτικού Δικτύου (Φυλλίδος) Ν. Σερρών» στο πρόγραμμα  « Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) προϋπολογισμού 47.5000.000€. Η πράξη περιλαμβάνει τα εξής υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

  1. Βελτίωση δυτικού και κεντρικού τμήματος Vου αρδευτικού δικτύου (Φυλλίδος) Ν. Σερρών- 43.000.000€ 
  2. Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας-1.000.000€ 
  3. Δαπάνες Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)- 100.000€ 
  4. Βασικές ισοπεδώσεις-συστηματοποιήσεις- 3.000.000€ 
  5. Αναδασμός (μελέτη)- 400.000€

Previous Article

‘Εναρξη του νέου σχολικού έτους

Next Article

Αύξηση των μορίων στις προσλήψεις για το Νομό Σερρών ως παραμεθόριας περιοχής και επιδότηση κατοικίας εντός των ορίων του Νομού και των υπαλλήλων των ΟΤΑ α’ βαθμού και των ν.π.δ.δ. αυτών