Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη με θέμα : « Προστασία των καταθέσεων »

Share:

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Ν.Δ. Ν.Σερρών
Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Αθήνα , 24 Μαΐου 2011


Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου

Θέμα: « Προστασία των καταθέσεων »


Λόγω της ακατάσχετης φημολογίας που επιτείνεται εξαιτίας του κλίματος ανασφάλειας που επικρατεί , τόσο στο τραπεζικό σύστημα όσο και στους καταθέτες , οι πολίτες ανησυχούν για τις οικονομίες που έχουν καταθέσει στις τράπεζες και παρατηρείται «αιμορραγία» των τραπεζικών καταθέσεων .

Η Νέα Δημοκρατία ως Κυβέρνηση είχε ψηφίσει τον Ν. 3714/2008 σύμφωνα με τον οποίο το κράτος εγγυάται καταθέσεις μέχρι ύψους 100.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο και η ισχύς του νόμου είναι μέχρι 31/12/2011 .

Η ισχύς της διάταξης αυτής , σύμφωνα με το νόμο , δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών . Επειδή οι πολίτες ανησυχούν για τις καταθέσεις τους στις τράπεζες , θα πρέπει να υπάρξει το συντομότερο δυνατό ανάλογη νομοθετική παρέμβαση , για επιμήκυνση της περιόδου « προστασίας » , που ορίζει ο εν λόγω νόμος , για επιπλέον τρία έτη (έως 31/12/2014). Να δοθεί , έτσι , και το κατάλληλο μήνυμα στους καταθέτες. Πρέπει , επίσης , να επεκταθεί η ισχύς του νόμου –για το ίδιο ύψος χρηματικού ποσού – και στους τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρήσεων .

 Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

1) Πότε θα υπάρξει ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με την οποία το κράτος θα εγγυάται καταθέσεις ύψους 100.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο για μια επιπλέον τριετία από την λήξη της προηγούμενης ρύθμισης (31/12/2011), δηλαδή από 1/1/2011 έως 31/12/2014 ;

2) Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών (ο Υπουργός ) ή ο Πρωθυπουργός δεν δηλώνει στον ελληνικό λαό με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο , ότι οι καταθέσεις του σε ευρώ δεν διατρέχουν κανένα απολύτως κίνδυνο , για να μην παρατηρείται αυτή η «αιμορραγία» των τραπεζικών καταθέσεων , αλλά και η ανησυχία των καταθετών ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης


Αθήνα , 7 Ιουλίου 2011

Α.Π. / 1144


Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη με θέμα : « Προστασία των καταθέσεων ».

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης του ανωτέρου βουλευτή και σε ότι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών , σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση αριθ.πρωτ.23384 Β.1142/27-5-2011 « Παράταση ισχύος της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3714/2008 ( Α’231) για την εγγύηση των καταθέσεων από το ΤΕΚΕ » παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3714/2008 έως 31-12-2015 . Η απόφαση έχει αποσταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Previous Article

Κατάργηση της επιδότησης κατοικίας σε προβληματικές περιοχές

Next Article

Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης με Θέμα : ΄΄ Απώλεια εισοδήματος καπνοπαραγωγών ΄΄