Βουλευτικές Συντάξεις

Share:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Είναι γνωστό τόσο στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, όσο και σε εσάς Κύριε Υπουργέ, ότι από τον Αύγουστο του 1996 οφείλονται στους συνταξιούχους Βουλευτές καθυστερημένες συντάξεις και έκτοτε, παρά τις προσπάθειες και πολλές παραστάσεις των συνταξιούχων αυτών, αρνείσθε να εφαρμόσετε τον νόμο και να καταβάλετε τα οφειλόμενα σ’ αυτούς. Κατόπιν αυτού και των ρητών αρνήσεων προς ικανοποίηση των νομίμων αξιώσεων της κατηγορίας αυτής των συνταξιούχων, που ανάλωσαν τα καλύτερα χρόνιο της ζωής τους στην υπηρεσία της πατρίδας και του κοινωνικού στύλου, προσέφυγαν ούτοι στο αρμόδιο δικαστήριο (Ελεγκτ. Συνέδριο) το οποίο, δι’ εκατοντάδων αμετακλήτων αποφάσεων του, τους δικαίωσε και καταδίκασε το Δημόσιο να τους καταβάλει τα οφειλόμενα. Εσείς όμως και πάλι αρνείσθε την εξόφληση των οφειλών αυτών του Δημοσίου, παρά το Σύνταγμα και τους νόμους.

         Κατόπιν αυτού, οι δικαιούχοι ετοιμάζονται, όπως πληροφορούμαστε, να αρχίσουν τη διαδικασία εκτελέσεως (για κατασχέσεις περιουσίας του Δημοσίου) των αμετακλήτων παραπάνω αποφάσεων με μεγάλη επιβάρυνση του Δημοσίου με Δικαστικές δαπάνες. Πέραν αυτού, εξεδόθησαν και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με τις οποίες καταδικάζεται το Δημόσιο, ως παραβιάζων, εκ της μη εκτελέσεως των πρόσθεν αμετακλήτων αποφάσεων των Ελληνικών Δικαστηρίων, τα ανθρώπινα δικαιώματα που αναγνώρισε με επικυρωμένες από το Κοινοβούλιο διεθνείς συμβάσεις και πέραν αυτού μειώνεται το κύρος και η αξιοπιστία του ως κράτους Δικαίου.

Κατόπιν αυτών, Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε κύριε  Υπουργέ των Οικονομικών:

1. Για ποιόν λόγο δεν εκτελείτε τις παραπάνω αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και

2. Εάν προτίθεσθε εντός των προσεχών ημερών να εκτελέσετε αυτές προς αποφυγήν επιζήμιων συνεπειών για το Δημόσιο και το κύρος του κράτους.

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Previous Article

Προβλήματα Βαμβακοκαλλιεργητών

Next Article

Σύμβουλοι Πρωθυπουργού