Δήλωση του Υπεύθυνου του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εθνικής Άμυνας της Ν.Δ. κ.Θεόφιλου Λεονταρίδη, για το σχέδιο Νόμου “Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ε.Δ., Θέματα Διοίκησης των Ε.Δ., Στρατολογίας και συναφείς Διατάξεις”

Share:

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Ν. Σερρών Ν.Δ.   
Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εθνικής Άμυνας 

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εθνικής Άμυνας, Βουλευτής Σερρών, κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης, αναφερόμενος στο σχέδιο Νόμου για την «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ε.Δ., Θέματα Διοίκησης των Ε.Δ., Στρατολογίας και συναφείς Διατάξεις», του οποίου η συζήτηση ξεκινά σήμερα στη Βουλή, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το κατατεθέν νομοσχέδιο προκαλεί μείζονες αλλαγές στη λειτουργία του Στρατεύματος και στο ευρύτερο σύστημα της εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των Ε.Δ., οι οποίες έχουν ήδη δημιουργήσει έντονο προβληματισμό στους Έλληνες Αξιωματικούς.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ανόμοια μεταξύ τους θέματα. Όχι μόνο δεν  ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου Στρατεύματος, αξιόμαχου, που προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, αλλά αντιθέτως δημιουργεί προβλήματα, τόσο λειτουργικά, όσο και διασφάλισης της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας των κρίσεων. Επιπλέον, αλλάζει και το ισχύον σύστημα του προγραμματισμού των εξοπλιστικών προγραμμάτων, που δεν υπήρχε καμία αναγκαιότητα να αλλάξει.

Επισημαίνεται ότι το τόσο σοβαρό για το Στράτευμα νομοσχέδιο εκπονήθηκε χωρίς την ενεργό συμμετοχή των Γενικών Επιτελείων, τα οποία- μέσα στον Αύγουστο- κλήθηκαν, με αστραπιαίες διαδικασίες, να το σχολιάσουν. Όμως, μέγα μέρος από τις τελικά υποβληθείσες παρατηρήσεις δεν ελήφθησαν υπόψη.

          Πολλές διατάξεις του νομοσχεδίου δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Στρατεύματος. Και η ΝΔ δεν συμφωνεί. Οι πιο σημαντικές είναι:

1. Η σύσταση “Συμβουλίων Μεταθέσεων” των κλάδων, διότι ήδη υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού για τις μεταθέσεις. Η πρόβλεψη ενός νέου οργάνου (πιθανώς κομματικής επιρροής) θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του  κάθε Γενικού Επιτελείου.

          2. Εκφράζονται ενστάσεις ως προς τη λειτουργικότητα των “ενδικοφανών προσφυγών” στην υλοποίηση των μεταθέσεων, αφού οι καθυστερήσεις εκτιμώνται σοβαρές.

3. Εκφράζονται αντιρρήσεις για την παραπομπή ολόκληρου του συστήματος αξιολόγησης των στελεχών σε Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με εισήγηση του ΥΕΘΑ.

4. Θεωρείται μη λειτουργική, η αυτοπρόσωπη παρουσία των κρινόμενων στελεχών στα Συμβούλια Κρίσεων, διότι θα δημιουργήσει τεράστιες καθυστερήσεις και οικονομική επιβάρυνση, ενώ διατηρούμε επιφυλάξεις και ως προς τη λειτουργικότητα των “ενδικοφανών προσφυγών” των στελεχών κατά των αποφάσεων των Συμβουλίων Κρίσεων.

5. Το σύστημα αξιολόγησης των στελεχών δεν είναι απόλυτα κατοχυρωμένο, αντικειμενικό και αξιοκρατικό. Οι σχετικές διατάξεις δεν διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα των κρίσεων. Υπάρχουν ενστάσεις, τόσο για την κρίση κατ’ απόλυτο εκλογή και την “παράλληλη επετηρίδα”, όσο και για τα κριτήρια προαγωγών. Υπάρχουν δυσνόητα διατυπωμένες διατάξεις, που απαιτούν επεξεργασία.

6. Δίδεται η δυνατότητα στον αρμόδιο ΥΕΘΑ, να προσλαμβάνει πολίτες ως αξιωματικούς με μόνο κριτήριο το βιογραφικό τους, καθόσον δεν καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια για την πρόσληψή τους.

7. Όσον αφορά στη σύσταση του Σώματος Νομικών Συμβούλων, εκφράζονται αντιρρήσεις για τη συγχώνευσή του με το Στρατολογικό Σώμα. Η όλη διαδικασία σύστασης του Σώματος χρήζει διευκρινίσεων, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος σύγχυσης αρμοδιοτήτων με τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους.

          8. Ενστάσεις διατυπώνονται στη μη απονομή του επόμενου βαθμού σε αξιωματικούς που υποβάλλουν παραίτηση για ειδικούς λόγους.

          9. Δεν υφίσταται κανένας λόγος – πλην των επικοινωνιακών – να δημιουργηθεί ο νέος θεσμός των Ειδικών Έφέδρων Οπλιτών, αφού υφίσταται ήδη ο επιτυχημένος θεσμός των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

10. Εκφράζονται αντιρρήσεις για τις αλλαγές στο σύστημα των αμυντικών προμηθειών των Ε.Δ., με την κατάργηση του πενταετούς ΕΜΠΑΕ και τη δημιουργία του “τριετούς κυλιόμενου προγράμματος προμηθειών”, τόσο ως προς τη λειτουργικότητα, όσο και την αποτελεσματικότητά του. Ουσιαστικά, κρύβεται η κυβερνητική αδυναμία για τη σύνταξη του ΕΜΠΑΕ 2011-15.

11. Σε ό,τι αφορά στην “κάθετη διοίκηση” των Ε.Δ., διατυπώνονται ουσιώδεις ενστάσεις για τη διάταξη που αναφέρει ότι ο Α/ΓΕΕΘΑ ασκεί την “πλήρη διοίκηση όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων”, σε σχέση με τη διοίκηση που ασκούν οι Αρχηγοί των Όπλων και τη μεταξύ τους σχέση.

12. Τέλος σε ό,τι αφορά στις τροποποιήσεις στα ΑΣΕΙ, διαφωνούμε με την ουσιαστική αποστρατικοποίηση των ΑΣΕΙ, που επιβάλλεται στο όνομα της “ακαδημαϊκής αυτοτέλειας” από το σχέδιο νόμου.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συμφωνήσει με αυτό το σχέδιο νόμου και θα αναπτύξει με σαφήνεια την επιχειρηματολογία της στην τριήμερη συζήτηση, που ξεκινά σήμερα στη Βουλή».

Previous Article

Ομιλία του Υπεύθυνου Τομέα Εθνικής Άμυνας της Ν.Δ. κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη επί του Νομοσχεδίου “Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ε.Δ., Θέματα Διοίκησης των Ε.Δ., Στρατολογίας και συναφείς Διατάξεις”

Next Article

Σφοδρή κριτική του Τομεάρχη Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στην ομιλία του στην Βουλή για το νομοσχέδιο ‘’ Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας ‘’