Δυνατότητα αξιοποίησης και αύξησης της δυναμικότητας του Δημοτικού Σφαγείου Νέου Σκοπού Σερρών

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Αθήνα, 16 Απριλίου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Με  απόφαση  που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης , παρέχεται άμεσα η δυνατότητα αξιοποίησης και αύξησης της δυναμικότητας  του Δημοτικού Σφαγείου στο Νέο  Σκοπό Σερρών, όπως και πολλών άλλων σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων της χώρας σε λειτουργία ή νεοϊδρυόμενων  ή όσων βρίσκονται σε στάδιο εκσυγχρονισμού.

Συγκεκριμένα, οι κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών αποφασίζουν για τον υπολογισμό της δυναμικότητας – της μέγιστης ετήσιας ποσότητας κρέατος η οποία μπορεί να παραχθεί σε ένα συγκεκριμένο σφαγείο – κατά την διαδικασία ίδρυσης, εκσυγχρονισμού ή επέκτασης αυτών λαμβάνοντας υπόψη, παραμέτρους που σχετίζονται με:

  1. Τις διαστάσεις των σταυλικών χώρων παραμονής των ζώων πριν τη σφαγή με γνώμονα το σεβασμό της ευζωίας των ζώων.
  2. Τη διαμόρφωση των ψυκτικών εγκαταστάσεων των σφαγείων, με σκοπό την απόκτηση της επιθυμητής θερμοκρασίας από τα σφάγια.
  3. Τον μηχανολογικό εξοπλισμό των σφαγείων (ωριαία δυναμικότητα κάθε γραμμής σφαγής, χρόνος αφαίμαξης ανά σφάγιο, χρόνος παραμονής στη δεξαμενή ζεματίσματος για τα χοιρινά, μήκος της γραμμής σφαγής, τις κατ’ έτος ημέρες λειτουργίας του σφαγείου και τις τυχόν βάρδιες λειτουργίας των εργαζομένων σε αυτό).
  4. Τη διαχείριση των ημερησίως παραγόμενων, από τα σφαγεία, ζωικών υποπροϊόντων.

Η εφαρμογή  των συγκεκριμένων μετρήσιμων κριτηρίων θα διαμορφώσει πλαίσιο βέλτιστης αξιοποίησης του παραγόμενου ζωικού κεφαλαίου στα σφαγεία που πληρούν  τις προϋποθέσεις και του όρους  της ισχύουσας Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας.

Με αφορμή την υπογραφή της Απόφασης, ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης δήλωσε:

«Συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα την αναπτυξιακή πορεία της Ελληνικής Κτηνοτροφίας και συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση της ζωικής παραγωγής με γνώμονα πάντα την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και τη διακίνηση ασφαλών για το καταναλωτή προϊόντων ζωικής προέλευσης».

Previous Article

Με απόφαση του κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη θεσπίζεται νέο θεσμικό πλαίσιο για την ταξινόμηση των σφάγιων χοίρων

Next Article

Θεσπίζουμε για πρώτη φορά τους κανόνες και τα κριτήρια διαχείρισης της δυναμικότητας των σφαγείων