Ενίσχυση του εξοπλισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών με νέα σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα

Share:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενίσχυση του εξοπλισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών με νέα σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα

Έπειτα από την συνεχή συνεργασία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη με το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών και αφορά τον εξοπλισμό της με νέα σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα, τις επόμενες ημέρες το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος θα παραδώσει προς χρήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών τα παρακάτω:

  • Δυο υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 4×4 Α’ τύπου με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 500 λίτρων.
  • Δύο υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα Β’ τύπου με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 2500 λίτρων.
  • Δύο υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα Γ’ τύπου με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 5000 λίτρων.

Ήδη τις προηγούμενες μέρες παραδόθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών, ένα βοηθητικό Πυροσβεστικό όχημα μεταφοράς προσωπικού.

Η συνεργασία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών και το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, θα είναι συνεχής, με στόχο να αντικατασταθούν τα παλαιά πυροσβεστικά οχήματα, με νέα και σύγχρονα  οχήματα, για να υπάρξει αποτελεσματικότερη και έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των συμβάντων  στο νομό Σερρών.

                                      

     
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΑ΄ ΤΥΠΟΥ

   Βοηθητικό όχημα                                                  Οχήματα Α’ τύπου

Β' ΤΥΠΟΥΓ΄ ΤΥΠΟΥ

Οχήματα Β’ τύπου                                                    Οχήματα Γ’ τύπου

Previous Article

Επιδότηση Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για Έξυπνες Πόλεις στις Περιφέρειες της Χώρας

Next Article

Θετική εξέλιξη για την πορεία υλοποίησης του αρδευτικού δικτύου Φυλλίδος: συνεργασία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θεόφιλου Λεονταρίδη με τον Αντιπεριφερειάρχη Ιωάννη Μωυσιάδη για το έργο. Αρχική χρηματοδότηση του έργου με δεκαπέντε εκκατομύρια ευρώ