Κατάθεση Τροπολογίας για το εποχικό επίδομα

Share:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Θέμα:«Κατάθεση Τροπολογίας για το εποχικό επίδομα»

Με την τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης επανέρχεται σε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πολλοί εργαζόμενοι και για τα οποία ο Βουλευτής έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό την προσπάθεια επίλυσής τους.

Η τροπολογία αφορά τους εποχικά εργαζόμενους, οι οποίοι πέρα από κάθε λογική και κάθε έννοια δικαίου έχουν εξαιρεθεί εδώ και είκοσι χρόνια από το εποχικό επίδομα ύψους 700-800 Ευρώ το χρόνο.

Σε συνέχεια παρατίθεται το κείμενο της τροπολογίας:


ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ-ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:

1)               Η παρούσα τροπολογία-προσθήκη γίνεται στις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης κι άλλες διατάξεις»( ΦΕΚ 79/Α 14-3-1989) με σκοπό να προσθέσει στους δικαιούχους του ειδικού εποχιακού επιδόματος από τον ΟΑΕΔ και όσους εργάζονται σε βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης προϊόντων, όπως κονσερβοποιία, διαλογητήρια, συσκευαστήρια, τυποποιητήρια, οινοποιία.

2)               Παρότι οι μονάδες αυτές απασχολούν το προσωπικό τους εποχικά, οι εργαζόμενοι τους δεν δικαιούνται το ειδικό εποχιακό επίδομα που εισπράττουν ο καπνεργάτης, ο ρητινοσυλλέκτης, ο ηθοποιός, ο ταμίας του κινηματογράφου και του θεάτρου, ο τεχνικός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και άλλοι εποχικά εργαζόμενοι, εξαιρούνται εδώ και είκοσι χρόνια, οι απασχολούμενοι στα κονσερβοποιία, τυποποιητήρια, συσκευαστήρια, διαλογητήρια, οινοποιία.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

Στις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.1 του Ν.1836/1989 ( ΦΕΚ 79/Α 14-3-1989 ) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην κατηγορία των ανωτέρω επαγγελμάτων προστίθενται και όσοι εργάζονται σε βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας μεταποίησης προϊόντων όπως, κονσερβοποιία, διαλογητήρια, συσκευαστήρια, τυποποιητήρια, οινοποιία, οι οποίοι δικαιούνται από τον ΟΑΕΔ το ειδικό εποχιακό βοήθημα εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ».

Previous Article

Χρήματα στις Ενώσεις για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των αγροτών

Next Article

Δεν ασφαλίζονται στον Ο.Α.Ε.Ε ( Τ.Ε.Β.Ε ) οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α που ασκούν επαγγελματική-εμπορική δραστηριότητα