Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες

Share:

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες.

Την απόφαση για την κατανομή 30 (τριάντα) εκατομμυρίων ευρώ στις περιφέρειες, με σκοπό τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013 – 2014, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Η χρηματοδότηση γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), όπου κατανέμονται τα οφειλόμενα ποσά στις περιφέρειες, οι οποίες με τη σειρά τους εξοφλούν τους δικαιούχους (ΚΤΕΛ, ταξί κλπ.).

Με τη νέα κατανομή εξοφλείται περίπου το 77% (εβδομήντα επτά τοις εκατό) του κόστους του παρεχόμενου έργου για το σχολικό έτος 2013 – 2014.

Ήδη το Υπουργείο εδώ και καιρό έχει δώσει οδηγίες στις περιφέρειες για την προώθηση κατά προτεραιότητα των νέων διαγωνιστικών διαδικασιών και την επίσπευσή τους για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της μεταφοράς μαθητών κατά τη νέα σχολική περίοδο 2014 – 2015.

Previous Article

Δημιουργία Παραρτήματος Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης στο Νομό Σερρών. Στις 25 Αυγούστου ξεκινά ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων

Next Article

Προώθηση προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού της Κορμίστας ως «μαρτυρικής πόλης»