Μικροβιολογικοί έλεγχοι σε σφαγεία παραγωγικών ζώων

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

 Αθήνα, 28 Μαΐου 2014  

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : Μικροβιολογικοί έλεγχοι σε σφαγεία παραγωγικών ζώων

Με Απόφαση, η οποία υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη, θεσπίστηκαν συγκεκριμένες διαδικασίες δειγματοληψίας και μικροβιακής εργαστηριακής ανάλυσης προϊόντων ζωικής προέλευσης, στο πλαίσιο του επίσημου ελέγχου στα σφαγεία οπληφόρων ζώων και πουλερικών. Με την ίδια Απόφαση καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις για τη μείωση της συχνότητας των δειγματοληψιών σύμφωνα με το σύστημα αυτοέλεγχου των επιχειρήσεων  τροφίμων και ειδικότερα των σφαγείων οπληφόρων ζώων.

Συγκεκριμένα με τη παρούσα απόφαση και σε εφαρμογή της ισχύουσας Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας καθορίζονται τα ακόλουθα :

  1. Γενικοί κανόνες δειγματοληψίας για την διενέργεια μικροβιακών αναλύσεων  στα σφάγια ζώων.
  2. Διαδικασίες δειγματοληψίας σφάγιων βοοειδών, χοίρων, προβάτων και αιγών.
  3. Διαδικασίες δειγματοληψίας σφάγιων πουλερικών.
  4. Τεχνικές δειγματοληψίας.
  5. Μέθοδοι δειγματοληψίας επιφανειών για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας  της απολύμανσης στους χώρους του σφαγείου.
  6. Η συχνότητα της επίσημης δειγματοληψίας στα σφαγεία με δυνατότητα τροποποίησής της στα μικρά σφαγεία βάσει ανάλυσης της επικινδυνότητας.
  7. Η λήψη μέτρων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Νομοθεσία μικροβιολογικά κριτήρια.
  8. Προϋποθέσεις για τη μείωση της συχνότητας των αυτοελέγχων σε σφαγεία οπληφόρων.

Με αφορμή την υπογραφή της Απόφασης ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης δήλωσε:

«Ενδυναμώνουμε τον σημαντικό ρόλο του επίσημου ελέγχου, θεσπίζοντας συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες που καθορίζουν το είδος και τη συχνότητα των δειγματοληψιών στα σφάγια παραγωγικών ζώων.  Με τη διενέργεια στοχευμένων μικροβιολογικών ελέγχων και εργαστηριακών αναλύσεων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, συμβάλλουμε στη προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και στην προστασία της υγείας του καταναλωτή».

 

Previous Article

Ανακοίνωση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δημιουργία στο Νομό Σερρών Παραρτήματος Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης

Next Article

Χαιρετισμός του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στην έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του «ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟΥ» 2014