Πρόγραμμα Εργατικών κατοικιών από τον Ο.Ε.Κ για το Ν.Σερρών

Share:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ


Θέμα:«Πρόγραμμα Εργατικών κατοικιών από τον Ο.Ε.Κ για το Ν.Σερρών»

 Για το πρόγραμμα υλοποίησης των εργατικών κατοικιών του Ν.Σερρών , είχε συνεργασία ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης με τον πρόεδρο του Οργανισμού και με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ο.Ε.Κ στις 19-2-2009 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Ο.Ε.Κ και της αναδόχου τεχνικής εταιρείας κατασκευής του έργου ανέγερσης εργατικών κατοικιών στη Νιγρίτα, το οποίο έχει συμβατική ημερομηνία περαίωσης 790 ημέρες, δηλαδή προβλέπεται να παραδοθεί στις 20-4-2011.

Ο οικισμός αποτελείται από διώροφα κτίρια με υπόγειο και περιλαμβάνει 28 κατοικίες εκ των οποίων 16 κατοικίες τριών δωματίων επιφάνειας 90 τ.μ και 12 κατοικίες τεσσάρων δωματίων επιφάνειας 118 τ.μ έκαστο. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.165.000,00 € και το ποσό του εργολαβικού συμφωνητικού είναι 2.252.834,00 €.

Ο  Ο.Ε.Κ προτίθεται να κατασκευάσει άμεσα τον οικισμό « ΣΕΡΡΕΣ VII » στο Ν.Σερρών. ο οποίος θα αποτελείται από 28 κατοικίες σε διώροφα κτίρια με υπόγειο.

Ο  Ο.Ε.Κ βρίσκεται σε συνεργασία με τους Δήμους Νέας Ζίχνης, Εμμανουήλ Παππά και Καπετάν Μητρούση, με σκοπό την απόκτηση κατάλληλης έκτασης για ανέγερση οικισμού εργατικών κατοικιών.

Παλαιότερες προσπάθειες του Ο.Ε.Κ για την απόκτηση έκτασης στην περιοχή Λευκώνα δεν ολοκληρώθηκαν.

Ο  Ο.Ε.Κ εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να αποκτήσει κατάλληλες εκτάσεις, τόσο στην περιοχή  Λευκώνα, όσο και στην περιοχή Σιδηροκάστρου, προκειμένου να ανεγείρει οικισμούς εργατικών κατοικιών για τη στεγαστική αποκατάσταση των δικαιούχων του.

Previous Article

Δεν ασφαλίζονται στον Ο.Α.Ε.Ε ( Τ.Ε.Β.Ε ) οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α που ασκούν επαγγελματική-εμπορική δραστηριότητα

Next Article

Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων 563 Τ.Π. Θερμών Νιγρίτας