Σημεία παρέμβασης του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, σχετικά με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

 Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σημεία παρέμβασης Θεόφιλου Λεονταρίδη, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, σχετικά με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

 1. Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική καθοριστική για το μέλλον της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για το καλωσόρισμά του στην Επιτροπή μας. Συμμετέχω για πρώτη φορά στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με τα νέα μου καθήκοντα, ως Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και σε ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως είναι η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα καθορίσει το μέλλον της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, και γενικότερα το μέλλον της υπαίθρου τα επόμενα χρόνια. Πέραν των όσων είπε ο κ. Υπουργός, που αναφέρεται εξειδικευμένα στους υποχρεωτικούς κανονισμούς, αλλά και στις προτάσεις που θα κατατεθούν για να διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο, θα ήθελα να κάνω μία γενικότερη τοποθέτηση.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί την βασικότερη ίσως τομεακή πολιτική της Ευρώπης και είναι αναμφισβήτητα, η πιο ομοιόμορφα εφαρμοζόμενη πολιτική της Ε.Ε.. Αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της βιωσιμότητας της υπαίθρου σε όλη την Ευρώπη. Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία συμφωνήθηκε στο συμβούλιο τον Ιουνίου του 2013 και στο Ευρωκοινοβούλιο είναι μια πραγματικά ρηξικέλευθη πολιτική, με πολλά νέα στοιχεία. Το σύνολο της ΚΑΠ στοχεύει στη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο, τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την ευμάρεια των γεωργών, την παροχή τροφίμων και δημόσιων αγαθών προς την κοινωνία, την περιβαλλοντική προστασία κτλ. Πρώτα απ’ όλα οι άμεσες ενισχύσεις παρέχουν το εγγυημένο εισόδημα που έχει ανάγκη ο γεωργός ώστε να συνεχίζει να παράγει προϊόντα με υψηλή διατροφική αξία, αλλά το μέγιστο μέρος του εισοδήματος του θα πρέπει να το αποκτήσει από την αγορά. Το δεύτερο σκέλος είναι το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο θα δώσει το έναυσμα της επιχειρηματικής κατεύθυνσης των γεωργών ή των ομάδων τους, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

2. Υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2014, καλούμαστε να έχουμε κοινοποιήσει στην ευρωπαϊκή επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουμε το νέο καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων. Ο χρόνος είναι πολύτιμος, αλλά και λίγος, περνάει γρήγορα, θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να έχουμε αποφασίσει μεταξύ άλλων, όπως το ποσοστό του συνολικού τους δημοσιονομικού φακέλου που θα κατανεμηθεί σε κάθε είδους ενίσχυση, παραδείγματος χάριν συνδεδεμένες ενισχύσεις, μικρή παραγωγή, εθνικό απόθεμα, νέοι αγρότες, νεοεισερχόμενοι αγρότες, περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και άλλα. Το σχέδιο περιφερειοποίησης  που θα επιλέξουμε, να εφαρμόσουμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό, εδώ πρέπει να αποφασίσουμε και μάλιστα γρήγορα. Οι αποφάσεις αυτές είναι κρίσιμες για την πορεία της αγροτικής μας οικονομίας και απαιτούν τεκμηριωμένο σχέδιο. Ως πλέον κρίσιμο εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή το σχέδιο της περιφεριοποίησης. Οι άμεσες ενισχύσεις την περίοδο αυτή, από το 2015 έως το 2020, θα πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα δίκαιες, διαφανείς και στοχευμένες σε αυτούς που παράγουν. Διαχωρίζοντας τις επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις σε περιφέρειες με αγρονομικά κριτήρια μας δίνεται η ευκαιρία να σχεδιάσουμε στρατηγικά πέρα από το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας. Παράλληλα, η σταδιακή σύγκλιση θα επιφέρει ήπια μεταβολή της αξίας των δικαιωμάτων ως το 2019, χωρίς να αποτελεί αναπτυξιακή τροχοπέδη, αλλά και να διαιωνίζει αδικίες του παρελθόντος.

Αν καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε σωστά τη νέα προγραμματική περίοδο, ώστε να αμβλύνουμε τα μειονεκτήματα και να προωθήσουμε τα πλεονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας, τότε θα έχουμε δώσει την απαραίτητη ώθηση στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα. Με τις συζητήσεις που θα επακολουθήσουν και με αυτές που θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα όχι μόνο μέσα στο κοινοβούλιο, αλλά και έξω από αυτό, με τους διάφορους φορείς, θα πρέπει να διαμορφωθεί η τελική πρόταση που θα υποστηρίξει η ελληνική κυβέρνηση και θα αποτελέσει την αγροτική πολιτική, αλλά και τον αγροτικό προγραμματισμό για τα επόμενα χρόνια.

3. Στήριξη των νεοεισερχόμενων γεωργών μέσα από το εθνικό απόθεμα.

Αυτό το οποίο πιστεύω ότι είναι το σημαντικότερο όλων στην νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, είναι ότι επιδιώκεται πάνω απ’ όλα η προώθηση της Γεωργίας σε παραγωγική κατεύθυνση. Επίσης, ελήφθησαν υπόψη η ικανοποίηση του αισθήματος δικαίου και ισότητας των γεωργών όσο αυτό μπορεί να είναι εφικτό και η σημασία των μέτρων για τους νέους και τους μικρούς γεωργούς. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι το εθνικό απόθεμα του 2%, αλλά εάν είναι δυνατόν και κάτι περισσότερο από το δύο τοις εκατό, θα διευκολύνει τους νεοεισερχόμενους στην Γεωργία ανεξαρτήτου ηλικίας, όπου θα διευκολύνει τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, αλλά και άλλες περιπτώσεις προκειμένου να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της γης από τους κατοίκους της Περιφέρειας.

4. Συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Όσον αφορά τώρα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, η κατανομή ως 8% των αιτήσεων άμεσων ενισχύσεων, πιστεύω ότι θα μας δώσει την ευκαιρία να εντάξουμε και αυτό πιστεύω ότι και εσείς θα το προτείνεται, τα ζαχαρότευτλα, στην συνδεδεμένη ενίσχυση και στόχος είναι να μπορέσουμε να παράξουμε ακόμα περισσότερα, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πόσο φθίνει αυτή η παραγωγή, με παράλληλο στόχο την εξασφάλιση της λειτουργίας των τριών υφιστάμενων μονάδων παραγωγής. Όπως ξέρετε στο Πλατύ Ημαθίας, στις Σέρρες και στην Ορεστιάδα λειτουργούν τρία εργοστάσια. Στόχος είναι να παραμείνουν ανοιχτά τα εργοστάσια και γι’ αυτό η ενίσχυση με το κίνητρο αυτό της συνδεδεμένης, πιστεύουμε ότι θα στηρίξει και την παραγωγή αλλά και τα εργοστάσια.

Όσον αφορά το μαλακό σιτάρι, γνωρίζουμε όλοι ότι παράγουμε προϊόν άριστης ποιότητας. Είναι σαφώς ελλειμματικό, γιατί καλύπτει μόλις το 30-35% των αναγκών της χώρας και εκεί, μπορούμε να προσανατολιστούμε λαμβάνοντας υπόψη πολλά δεδομένα όπως είπε και ο κύριος Υπουργός σε μια ενίσχυση ειδική.

Ομοίως, τους σπόρους σποράς αλλά και το γάλα αλλά και λαμβανομένου υπόψη ότι, η ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι συνεχίζεται ανεξάρτητα από όλα αυτά εδώ. Μπορούμε πάνω στο σύστημα αυτό του 8% των ειδικών ενισχύσεων και το 2% των αιτήσεων, άμεσων ενισχύσεων που αναφέρονται στις ζωοτροφές, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τις παραγωγές αυτές.

5. Βοσκότοποι – Ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Τέλος, ήθελα να τοποθετηθώ στο θέμα των βοσκοτόπων, που αναφέρθηκε και ο κύριος Υπουργός. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να τελειώσουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι αυτή την εβδομάδα, και την επόμενη εβδομάδα να γίνει η αποπληρωμή των κτηνοτρόφων. Το ζήτημα βέβαια, είναι εάν μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους υπάρξουν κάποιες πιθανές εκκρεμότητες. Θα το δούμε αυτό, όπως και την πληρωμή του άρθρου 68 που και αυτά είναι έτοιμα να πληρωθούν, την επόμενη εβδομάδα.

6. Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου.

Όσον αφορά το πετρέλαιο, όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο Υπουργό, το Υπουργείο σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή ώστε μετά το Πάσχα αφού γίνουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι, ώστε, να δοθεί η πρώτη δόση του πετρελαίου. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, τελειώνουμε σε αυτό το θέμα. Το επόμενο χρονικό διάστημα μετά το Πάσχα, πιστεύουμε ότι θα δοθεί η πρώτη δόση του πετρελαίου.

Πιστεύω ότι, θα μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε και περαιτέρω, το επόμενο χρονικό διάστημα σε περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε να γίνει το καλύτερο δυνατό και η νέα αγροτική πολιτική πράγματι, να στοχεύσει και στην παραγωγή, στην αποτελεσματικότητα αλλά και στην στόχευση των πόρων, για να γίνουν και τα έργα που πρέπει στην Περιφέρεια. Και να υπάρξει μια περαιτέρω ανάπτυξη των νέων αγροτών αλλά, και των νεοεισερχόμενων. Ευχαριστώ.

Previous Article

Ανατίθεται στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο το πρόγραμμα «Φυτοφάρμακα – Υπολείμματα»

Next Article

Σύσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη με την Ομοσπονδία Εργαζομένων Βιομηχανιών Ζαχάρεως Ελλάδος