Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Άμεσες δράσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2013

 ΕΡΩΤΗΣΗ

 ΠΡΟΣ   

τον κ. Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση

ΘΕΜΑ: « Άμεσες δράσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων »

Η Ελλάδα διατηρεί τη θλιβερή ευρωπαϊκή πρωτιά στην ανεργία των νέων με 62,9% – ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (23,4%) – η οποία λαμβάνει διαστάσεις «επιδημίας» απειλώντας με οριστική αποδιάρθρωση τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας.

Η εκρηκτική αύξηση της νεανικής ανεργίας καταδικάζει τους νέους σε μια πρωτοφανή «απομόνωση» και εξελίσσεται σε «νάρκη» αποσταθεροποίησης που υπονομεύει τη συνοχή της κοινωνίας, στερώντας παράλληλα το πιο πολύτιμο και δυναμικό «κεφάλαιο» για την ανάκαμψη.

Το δικαίωμα της νεολαίας μας στην εργασία είναι κορυφαία εθνική ανάγκη, πρωταρχική κοινωνική επιταγή και ζωντανή οικονομική πρόκληση.

Η αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων απαιτεί ορθολογικότερη αξιοποίηση των πόρων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και αύξηση των επενδύσεων στη γνώση, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα.

Ιδιαίτερα μεταξύ άλλων απαιτούνται:

  • Αύξηση και καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την νεολαία κατά το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε (2014-2020)
  • Φοροελαφρύνσεις για τους νέους
  • Στοχευμένες επενδύσεις για την σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας
  • Παροχή πλήρους στήριξης (χρηματοδοτική, συμβουλευτική, τεχνική) με την δημιουργία «δικτύου προστασίας» σε νέες επιχειρήσεις, από την Ε.Ε σε κάθε στάδιο υλοποίησης τους. Αυτά εξάλλου εγκρίθηκαν και από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρόσφατη συζήτηση για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

    Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

 1. Ποιες είναι οι άμεσες πολιτικές δράσεις της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

2. Εάν από τα προγράμματα της Ε.Ε που θα υλοποιηθούν στη χώρα μας όπως το νέο πρόγραμμα «Εγγύηση για τους νέους» το οποίο αναμένεται να ωφελήσει πάνω από 7,5 εκατομμύρια ανέργους στην Ε.Ε, η χώρα μας θα έχει σημαντικό μερίδιο, λόγω και της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε.

Ο Ερωτών Βουλευτής

                                                                                                                                                                                               Θεόφιλος Λεονταρίδης

 

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει