Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Θεόφιλο Λεονταρίδη

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Θεόφιλο Λεονταρίδη.

Τα θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών, που αποτελούν άμεσες προτεραιότητες αυτή την περίοδο, έθεσε στην συνέντευξη τύπου της ηγεσίας του υπουργείου ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόφιλος Λεονταρίδης, τα οποία είναι:

  • Η ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα με στόχο τον εξορθολογισμό της κατανομής του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα αποφέρει σημαντικά οφέλη και αναβάθμιση της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, τόσο στους ίδιους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όσο και στους εργαζομένους της (με τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των προσόντων τους), αλλά και στο σύνολο των τοπικών κοινωνιών και των δημοτών, που θα απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες από αρτιότερα στελεχωμένες δομές.
  • Η προετοιμασία για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών.
  • Η προετοιμασία για την κανονική λειτουργία των Κοινωνικών Δομών.
  • Η μεταφορά των μαθητών με την έναρξη της σχολικής περιόδου χωρίς προβλήματα. Ήδη ψηφίσθηκε νομοθετική ρύθμιση ώστε να μπορεί να συνάπτεται σύμβαση μεταφοράς και με τον προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού και όπου δε υπάρχει αυτός να μπορεί να γίνεται πρόχειρος διαγωνισμός.
  • Η οριστικοποίηση του προγραμματισμού προσλήψεων στους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών με προτεραιότητα στη στελέχωση των δομών της αυτοδιοίκησης που προσφέρουν προνοιακού και κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες.

Άλλες εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε ως στόχο να δρομολογήσουμε και να επιλύσουμε είναι:

  • Σύσταση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη του πλαισίου λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
  • Η αξιολόγηση των δομών της Αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα αποτελεσματικότητας, σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς της Αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων της.
  • Ο οδικός χάρτης (Σχέδιο Δράσης) για την παροχή τεχνικής βοήθειας για μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, με τελικό στόχο την προώθηση  της ανάπτυξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει