Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ένταξη του συνόλου του Ν. Σερρών στις Παραμεθόριες και Προβληματικές Περιοχές

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς

Τον κ. Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

 

Θέμα: “ Ένταξη  του συνόλου του Ν. Σερρών στις Παραμεθόριες και Προβληματικές Περιοχές’’

 Με βάση το κριτήριο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ο νομός Σερρών εξακολουθεί να κατατάσσεται στις  τελευταίες θέσεις μεταξύ των νομών της χώρας.(47ος)

Επίσης εντός της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου ανήκει κατατάσσεται τελευταίος με βάση το κριτήριο κατά  κεφαλήν ΑΕΠ . (68% το 2004) .

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε όταν εξετάσουμε και το δηλωθέν εισόδημα κατά φορολογική δήλωση.

Ο νομός Σερρών αδικήθηκε κατάφωρα στον τομέα των δημοσίων επενδύσεων για την περίοδο 1981 μέχρι και το 2003.

Ο τομέας της φυτικής παραγωγής όπως και της ζωικής παραγωγής βρίσκεται σε έντονα φθίνουσα πορεία.

Ο τομέας της βιομηχανίας και βιοτεχνίας όπως και του εμπορίου βρίσκονται κάτω από το 50% της συνολικής δραστηριότητας του μέσου όρου των αντίστοιχων ελληνικών επιχειρήσεων.

Το ποσοστό του βασικότερου τομέα αυτού της μεταποίησης στο ΑΕΠ του νομού, σημειώνει ραγδαία μείωση , αφού από 8,6% που ήταν το 1995 , στο έτος 2002 γίνεται μόλις 4,5% .

Οι νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται στο Νομό Σερρών είναι λίγες σε αριθμό (ως ποσοστό ) τόσο σε επίπεδο κεντρικής Μακεδονίας , όσο και σε επίπεδο χώρας .

Ιστορικά , τα πάσης φύσεως φορολογικά και οικονομικά κίνητρα ήταν χαμηλής ενίσχυσης με εξαίρεση τον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο και δεν συνέβαλαν στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας .

Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του έτους 2001 , το ποσοστό της ανεργίας στο Ν. Σερρών διαμορφώνεται στα επίπεδα του 13,57% όταν στη χώρα είχαμε 10,50% .

Στην προηγούμενη απογραφή ( 1991 ) το ποσοστό της ανεργίας στο νομό έφθανε στο 6,48% και στην χώρα στο 8,08% .

Μέσα σε μια δεκαετία ( 1991-2001 ) το ποσοστό της ανεργίας υπερδιπλασιάστηκε και μάλιστα συνεχίζει με ανοδικές τάσεις .

Συνημμένα σας υποβάλλω στατιστικά στοιχεία της οικονομικής κατάστασης του Ν. Σερρών  .

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία της οικονομικής κατάστασης στο Ν . Σερρών απαιτούνται παρεμβάσεις για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση του και ένα πλέγμα δράσεων για την οικονομική ανάκαμψη του .

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και λόγω των επικείμενων αλλαγών σε σχετικά νομοσχέδια , προτείνω να συμπεριληφθούν τροποποιήσεις , σύμφωνα με τις οποίες ο Νομός Σερρών θα χαρακτηρισθεί παραμεθόριος στο σύνολο του και προβληματικός τύπου Α , με όλα τα πλεονεκτήματα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για σημαντικούς οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς όπως η μοριοδότηση προσλήψεων, επιδόματα ,αγορά στέγης , επιδοτούμενα δάνεια κλπ.

Τα παραπάνω μέτρα πιστεύω ότι μπορούν να συμβάλλουν στην άρση των αδικιών, στην ίση μεταχείριση των πολιτών και στην συγκράτηση του ανθρώπινου δυναμικού στις παραμεθόριες και ακριτικές περιοχές .

Ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός

  1. Εάν το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται, επανακαθορίζοντας τις Παραμεθόριες και Προβληματικές περιοχές της χώρας, προχωρήσει στην ένταξη ολόκληρου του Ν. Σερρών στις Παραμεθόριες και Προβληματικές περιοχές, συμβάλλοντας στην συγκράτηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην ίση μεταχείριση των πολιτών .
  2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδιασμού για την ένταξη του Ν. Σερρών στις Παραμεθόριες και Προβληματικές περιοχές.

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει