Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ίδρυση και λειτουργία νέων τμημάτων στο Τ.Ε.Ι. Σερρών με παραρτήματα στη Νιγρίτα και στο Σιδηρόκαστρο

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα : Ίδρυση και λειτουργία νέων τμημάτων στο Τ.Ε.Ι. Σερρών με παραρτήματα στη Νιγρίτα και στο Σιδηρόκαστρο.

 Εκ μέρους του Τ.Ε.Ι. Σερρών έχουν συνταχθεί και  κατατεθεί στο παρελθόν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προτάσεις για δημιουργία νέων τμημάτων.

Εν όψει ενδεχόμενης διεύρυνσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης με νέα τμήματα οι προτάσεις αυτές επικαιροποιούνται  και θα κατατεθούν εκ νέου στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. σύμφωνα με τις νέες φόρμες και προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

Τα νέα τμήματα που διεκδικούνται εκ μέρους του Τ.Ε.Ι. Σερρών είναι :

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

  • Τμήμα μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
  • Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Οικονομίας

 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

  • Τμήμα Περιβάλλοντος
  • Τμήμα Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής
  • Τμήμα  σχεδίασης και παραγωγής προιόντων

Το Τ.Ε.Ι. Σερρών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ενέκρινε την ίδρυση και λειτουργία τμήματος « τεχνικών γεωργικών και ζωικών εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών στη Νιγρίτα Σερρών και είχε εκπονηθεί μελέτη σκοπιμότητας και εφαρμογής καθώς και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών , από τα οποία προκύπτει η αναγκαιότητα της ίδρυσης του τμήματος , η βιωσιμότητα του, αλλά κυρίως η σύνδεση με την παραγωγή και την εφαρμοσμένη έρευνα.

Επίσης υπάρχει εκπεφρασμένο ενδιαφέρον και πρόταση του Δήμου Σιδηροκάστρου αλλά και των φορέων του Νομού για ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Τ.Ε.Ι. Σερρών στο Σιδηρόκαστρο ενώ έχει κατατεθεί παλαιότερα και μελέτη.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Εάν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ενόψει του νέου σχεδιασμού για ίδρυση νέων τμημάτων Τ.Ε.Ι. , η ίδρυση και λειτουργία νέων τμημάτων στο Τ.Ε.Ι. Σερρών με παραρτήματα στη Νιγρίτα και στο Σιδηρόκαστρο.

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει