Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Αγροτικό Νομοσχέδιο για τα Ανταλλάξιμα Οικόπεδα – Μεταλικές Δραχμές

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

Δικαιώθηκαν οι επί σειρά Ετών παρεμβάσεις του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη για αγροκτήματα που ήταν σε εκκρεμότητα σε διάφορα Δημοτικά Διαμερίσματα του Ν. Σερρών.

Αίσιο τέλος είχαν οι παρεμβάσεις του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στις ηγεσίες του Υπουργείου Γεωργίας με επανειλημμένες ερωτήσεις του στη Βουλή και λύνονται επιτέλους τα προβλήματα εξόφλησης των αγροκτημάτων που παραχωρήθηκαν σε ακτήμονες των περιοχών Αμπέλων, Ζευγολατιού, Καλών Δένδρων, Προμαχώνα, Τριάδας, Χειμάρρου, Καστανούσας, Νέας Πέτρας, Σησαμιάς, Κερκίνης, Λευκοτόπου και Άνω Καμήλας, με το Σχέδιο Νόμου “Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις”.               

Ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης με την επιμονή του στην ομιλία του στη Βουλή επέτυχε να μειωθεί ακόμη περισσότερο το νέο μειωμένο τίμημα το οποίο καθορίσθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Γεωργίας. Έτσι· στα παραχωρηθέντα κτήματα καθορίζεται τίμημα ίσο με το 1/3 της αγοραίας αξίας των στο χρόνο παραχώρησης σε μεταλλικές δραχμές και η αξία της μεταλλικής δραχμής καθορίζεται σε 30 λεπτά του ευρώ.

Στην ομιλία του στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Γεωργίας ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης υποστήριξε και κατέθεσε και Τροπολογία να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες της διανομής και παραχώρησης στους δικαιούχους των αγροκτημάτων Νέας Μπάφρας, Ηλιοκώμης, Νέου Σουλίου, Σιδηροκάστρου, Δραβήσκου, Μαυρολόφου, Αλιστράτης και Ζευγολατιού που χρονολογούνται για πάνω από σαράντα χρόνια.                     .

 Ο Υπουργός κ, Δρυς δέχθηκε το περιεχόμενο αυτό ως σωστό και το επόμενο νομοσχέδιο, το Δασικό, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του θέματος και θα το θεσμοθετήσει.

Επίσης, υλοποιήθηκε το πάγιο αίτημα πολλών ετών να επιλυθεί το πρόβλημα των ανταλλάξιμων οικοπέδων καθώς και των ανώμαλων δικαιοπραξιών.

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη, έχει ως εξής:

“Κύριε Υπουργέ, ήδη η Κυβέρνηση σας βρίσκεται στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο της θητείας της -δεν ξέρουμε φυσικά αν θα εξαντλήσετε την τετραετία- και τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα συνεχώς διογκώνονται. Ο κρατικός μηχανισμός και οι υπηρεσίες στήριξης του αγρότη είναι σε κατάσταση διάλυσης. Χύνονται και, γενικότερα, δεν αξιοποιούνται αποδοτικά οι κοινοτικοί πόροι.

Παράλληλα, το κόστος παραγωγής αυξάνεται ανεξέλεγκτα, τα αγροτικά προϊόντα δεν διατίθενται με ικανοποιητικούς όρους για τους παραγώγους, ενώ οι τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής είναι διογκωμένες. Υπάρχει συνεχής μείωση του αγροτικού εισοδήματος. Υπάρχει μείωση του οικονομικά ενεργού αγροτικού πληθυσμού και εγκαταλείπεται συνεχώς η περιφέρεια.

Παρατηρείται, επίσης, πρωτόγνωρη καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων. Οι αποζημιώσεις είναι συνήθως ανεπαρκείς, μειώνονται σημαντικά οι επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και δεν προωθούνται τα διαρθρωτικά αναπτυξιακά προγράμματα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, όπως νέοι αγρότες, σχέδια βελτίωσης, πρόωρες συντάξεις εξισωτικές και άλλα. Δεν εκτελούνται ή καθυστερούν τα αναγκαία εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα. Διευρύνεται ανησυχητικά το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων και καμία ουσιαστική εξυγίανση των συνεταιρισμών δεν έχει γίνει. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να εγκαταλείπεται η περιφέρεια και να απαξιώνεται συνεχώς το αγροτικό επάγγελμα.

Έρχεστε εσείς σήμερα με αυτό το σχέδιο νόμου σε μια χώρα που. δεν έχει χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και ενώ ακόμα βρισκόμαστε στην .αρχική φάση του Κτηματολογίου, χωρίς να έχει προχωρήσει η καταγραφή των δασικών χαρτών πλήρως · ούτε έχουν καταγραφεί οι δασικές εκτάσεις, οι εκτάσεις, του δημοσίου, οι χορτολιβαδικές εκτάσεις- να κάνετε αποσπασματικά και περιπτωσιολογικά ρυθμίσεις γης για αγρότες και κτηνοτρόφους, για να άρετε κάποιες αδικίες πολλών ετών.

Υπάρχουν εκκρεμότητες και ανισότητες πολλών ετών γύρω από το ευαίσθητο ζήτημα της αποκατάστασης ακτημόνων, αγροτών και κτηνοτροφών, αλλά και εν γένει της διανομής της εποικιστικής και αγροτικής γης. Αυτό λειτουργούσε και λειτουργεί αποτρεπτικά για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης αγροτικής μονάδας.

Η δυσκολία επιβίωσης του αγρότη και κτηνοτρόφου επιτείνεται συνήθως από τον πολυτεμαχισμό και τη διασπορά των αγροτικών κληροτεμαχίων και τη διαφορά μεταξύ τους σε κατηγορία και απόδοση, τη μεγάλη στασιμότητα-στους αναδασμούς, λόγω και έλλειψης χρημάτων, υποδομής και πολιτικής βούλησης, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά στην ίδρυση και λειτουργία βιώσιμων αγροτικών μονάδων.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να σταματήσουν να γίνονται εγγειοβελτιωτικά έργα, να βρίσκονται σε εκκρεμότητα αναδασμοί. Σταμάτησαν στην περιφέρεια Σερρών, στην περιοχή Κερκίνης και σε άλλες περιοχές αναδασμοί και εγγειοβελτιωτικά έργα που άρχισαν την περίοδο 1990-1993. Στο τέλος οι αγροτικοί κλήροι παραμένουν μικροί, πολυτεμαχισμένοι, διάσπαρτοι, αυξάνοντας και το κόστος παραγωγής και αποτελούν φρένο για την ανάπτυξη των γεωργοκτηνοτρόφων.

θα κάνω τώρα κάποιες παρατηρήσεις επί των άρθρων που τις είχα επισημάνει και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή.

Έρχομαι στο άρθρο 2. Επανειλημμένα με ερωτήσεις στη Βουλή εδώ-και τρία χρόνια σας ανέφερα συνεχώς την τεράστια αδικία που υπήρχε σε ακτήμονες δημοτικών διαμερισμάτων του νομού μου, όπως ήταν τα διαμερίσματα Άμπελοι, Ζευγολατιό, Καλά Δένδρα, Προμαχώνας, Τριάδα, Χείμαρρος. Καστανούσα, Νέα Πέτρα, Σησαμιά, Κερκίνη, Λευκότοπος και Άνω Καμήλα, για αγροτεμάχια τα οποία τους παραχωρήθηκαν μετά το ν. 1644/86, με αποφάσεις των Επιτροπών .Απαλλοτριώσεων Σερρών και Σιδηροκάστρου, επί οριστικού γεωργικού κλήρου και καλούνταν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά. Το τίμημα καθορίστηκε στο Ί/3 της αγοραίας αξίας σε μεταλλικές δραχμές, αλλά με την αξία της μεταλλικής δραχμής κατή το χρόνο της εξόφλησης, η οποία δεν ήταν σταθερή και ο προσδιορισμός της εξαρτιόταν από την τιμή του δολαρίου. Κατά την προσέλευση φυσικά των οφειλετών στις κατά τόπους υπηρεσίες, υποκαταστήματα ΑΤΕ, για την εξόφληση, διαπιστωνόταν με έκπληξη ότι η κατά στρέμμα αξία των χωραφιών που δικαιώθηκαν ήταν διπλάσια ή και τριπλάσια αυτής που αρχικά είχε καθοριστεί από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων.

Έρχεστε τώρα εν μέρει να άρετε κάποιες αδικίες και. να καθορίσετε την αξία της μεταλλικής δραχμής στα 33 λεπτά του ευρώ  δηλαδή πάνω από 100 δραχμές. Έχω την εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι μπορείτε να μειώσετε κι άλλο την αξία της μεταλλικής δραχμής και να την καθορίσετε στα 25 λεπτά του ευρύ, με τρέχουσα δηλαδή αξία γύρω στις 85 δραχμές. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί θα μπορέσουν να ξεμπλέξουν απ’ αυτό το βραχνά των πολλών ετών.

Συμφωνώ με τη λύση του προβλήματος που δόθηκε στην Επιτροπή, στην οποία συμμετείχα κι εγώ, για ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί χιλιάδες συμπατριώτες μας τόσα χρόνια, το πρόβλημα των ανταλλαξίμων οικοπέδων, γιατί παρατηρείται το φαινόμενο, αγρότες οι οποίοι έλαβαν αγροτικούς κλήρους και κατέχουν και κάποιο ανταλλάξιμο οικόπεδο να μη θεωρούνται κύριοι του οικοπέδου και να ζητά το Υπουργείο Οικονομικών την αποπληρωμή του οικοπέδου, ενώ αυτοί που αποκαταστάθηκαν από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων να μην καταβάλουν σήμερα τίμημα, διότι το τίμημα αυτό διεγράφη με το ν. 1844, άρθρο 283 του Αγροτικού Κώδικα.

Το Υπουργείο Οικονομικών δεν αναγνώριζε ότι η αγροτική αποκατάσταση συνοδευόταν από οικόπεδα. Το αιτιολογικό είναι ότι οι επιτροπές που λειτουργούσαν προπολεμικά για την αποκατάσταση των αγροτών δεν συμπεριέλαβαν στις αποφάσεις τους και το οικόπεδο το οποίο σήμερα κατέχουν.

Το αποτέλεσμα ήταν αγρότες να μην μπορούν να χτίσουν να μεταβιβάσουν, να ανακαινίσουν τα σπίτια τους και πολλοί απ’ αυτούς να εγκαταλείπουν την αγροτική απασχόληση, ερημώνοντας την ύπαιθρο, Δίνεται σήμερα μια σωστή λύση με την τροπολογία που ψηφίστηκε, νομίζω,  οπ’ όλες τις πλευρές.

Έρχομαι στο άρθρο 11, παράγραφος 5. Ζητάμε και με τροπολογία, αλλά και με πρόταση που σας έκανα προηγουμένως κατ’ ιδίαν, κύριε Υπουργέ, να προστεθούν τα αγροκτήματα -νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο- Νέας Μπάφρας, Ηλιοκώμης, Νέου Σουλίου, Σιδηροκάστρου, Δραβίσκου, Μαυρολόφου, Αλιστράτης και Ζευγολάτιού, διότι η τακτοποίηση της εκκρεμότητας που υπάρχει στα κτήματα αυτά χρονολογείται πάνω από σαράντα χρόνια και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με τις ισχύουσες διατάξεις.

Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι δώσατε αρκετές λύσεις, έστω και την τελευταία στιγμή στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι μπορούν να προστεθούν αυτά. τα αγροκτήματα Μπορείτε και τώρα ακόμα, αν θέλετε, να μου δώσετε μία απάντηση για την παράγραφο 5 του άρθρου 11, Πιστεύω ότι είναι δίκαιο, αλλά ίσως να σας διέφυγε, γιατί δεν το προσέξετε ή ίσως δεν σας το πρότειναν.

Επομένως, μπορείτε να το συμπληρώσετε και νομίζω ότι αυτό θα είναι προς όφελος των κατοίκων αυτών των περιοχών.

Έρχομαι τώρα στο άρθρο 16 παράγραφος 2, που αφορά τις ανώμαλες δικαιοπραξίες, ώστε να μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ιδιωτικά συμφωνητικά να τα μετατρέψουν σε οριστικά συμβόλαια. Νομίζω ότι και αυτή η διάταξη είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα.

Επίσης, οι παράγραφοι 3 και 4, που αφορούν εγκαταλελειμμένες γαίες από ανθρώπους που έχουν φύγει στο εξωτερικό και τα κτήματα τους έγιναν είτε δασικές εκτάσεις είτε δάση. Σε αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να δοθεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης τώρα. Πιστεύω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτή η διάταξη.

θέλω να πιστεύω ότι στην Επιτροπή της Βουλής από όλες τις πτέρυγες έγινε μία σωστή δουλειά. Υπήρχε συναίνεση και πολλά από τα θέματα ρύθμισης αγροτικής γης και επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει