Αμεσα Μέτρα Αντιμετώπισης Λειψυδρίας Ετους 2002

Share:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους Υπουργούς Γεωργίας και ΠΕΧΩΔΕ

θέμα: “Άμεσα μέτρα αντιμετώπισης λειψυδρίας έτους 2002”

      Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την 1Ί/3/2002 με θέμα την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών λειψυδρίας για το Νομό Σερρών με την παρουσία του Υφυπουργού Γεωργίας και μετά από συνεργασία με τους  αρμόδιους Ο.Ε.Β., μεταξύ των μικρών έργων άμεσης απόδοσης προτάθηκε από τη  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  Σερρών και το έργο “Αποκατάσταση λειτουργικότητας αγωγού άρδευσης στην περ. αντλιοστασίου Α1 ΤΟΕΒ Δημητριτσίου – Στρυμονικού” με απαιτούμενη δαπάνη 25.000 (Ε).

      Το Υπουργείο Γεωργίας με απόφαση του για την κατανομή τμήματος της πίστωσης του έργου “επείγοντα έργα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών” στη Ν.Α. Σερρών δεν συμπεριέλαβε τον ΤΟΕΒ Δημητριτσίου – Στρυμονικού, στην χρηματοδότηση.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1) Γιατί δεν συμπεριέλαβε στα επείγοντα έργα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών το έργο “Αποκατάσταση λειτουργικότητας αγωγού  άρδευσης στην περ. αντλιοστασίου Α1 ΤΟΕΒ Δημητριτσίου – Στρυμονικού”, το Υπουργείο.

 2) Εάν εγκριθεί η πίστωση για το ανωτέρω έργο τη στιγμή που το έργο είναι άμεσης ανάγκης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.
 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Previous Article

Ομιλία επί της Πρότασεις Νόμου της Ν.Δ. για το Χρηματηστήριο και Κίνητρα Ανάπτυξης Κεφαλαιαγοράς

Next Article

Αδυναμία Απορρόφησης από το Εμπόριο Ρυζιού (Λόγω Αθρόων Εισαγωγών)