Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Αμεση Πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών στη Ν.Α. Σερρών

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους Υπουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

θέμα: Άμεση πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών στη Ν.Α. Σερρών

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβλέπει 10 θέσεις ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που υπηρετούν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών ιηναι τρεις και είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής του Υπουργείου Υγείας -Πρόνοιας σε όλο το Νομό, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους σε έκταση και. πληθυσμό νομούς της χώρας. Η αναλογία μεταξύ Κοινωνικών Λειτουργών και κατοίκων είναι: ένας Κοινωνικώς Λειτουργός ανά 67,000 κατοίκους ενώ σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι: ένας Κοινωνικός Λειτουργός ανά 2.500 κατοίκους.

Με το υπ’ αρ. πρωτ, 29252/2-8-2001 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προς τη Ν.Α. Σερρών, με θέμα: Προσλήψεις τακτικού προσωπικού έτους 2001, αναφέρεστε στην άμεση προκήρυξη τριών (3) θέσεων ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας για  τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών.

Το έργο των Κοινωνικών Λειτουργών έχει ως εξής:

1) Κοινωνική έρευνα μετά από κατ’ οίκον επίσκεψη, συνεργασία με φορείς και σύνταξη ισάριθμων εκθέσεων προκειμένου: α) να ενταχθούν τα άτομα σε προγράμματα επιδότησης, β) για την εισαγωγή παιδιών σε ιδρύματα και ενηλίκων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης, γ) για την διεκπεραίωση υιοθεσιών, δ) συνεργασία – αλληλογραφία με Προνοιακούς και άλλους φορείς για την διεκπεραίωση υποθέσεων των εξυπηρετούμενων πολιτών, όπως με τη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, φύλακες, κ.α. ε) συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη ατόμων και οικογενειών σε “κρίση” – παραπομπή, όταν απαιτείται, σε εξειδικευμένους φορείς.

Τα τελευταία χρόνια οι Κοινωνικοί Λειτουργοί επιφορτίστηκαν και με την υλοποίηση δύο νέων και αξιόλογων θεσμών: 1) του Κοινωνικού Συμβούλου.

Οι Κοινωνικοί Σύμβουλοι είναι υποχρεωμένοι να επιβλέπουν και να συντάσσουν Εκθέσεις αξιολόγησης για την οργάνωση, λειτουργία και την εν γένει ποιότητα των· παρεχομένων υπηρεσιών των 18 ιδιωτικών παιδικών σταθμών, 2 μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 1 εκκλησιαστικού οικοτροφείου θηλέων, 3 παιδικών εξοχών και 1 εξοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες και,

           2) της δικαστικής συμπαράστασης και επιτροπείας ανηλίκων.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί συντάσσουν Εκθέσεις σχετικά με την αναγκαιότητα της υποβολής ενηλίκων σε δικαστική συμπαράσταση και ανηλίκων υπό επιτροπεία καθώς και για την καταλληλότητα του προσώπου που θα την αναλάβει.

Επειδή όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα οι τρεις Κοινωνικοί Λειτουργοί καλούνται να ανταποκρίνονται με επάρκεια και να παίρνουν σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον ανθρωπίνων υπάρξεων, πιεζόμενοι από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό αιτημάτων εξυπηρετούμενών πολιτών, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από ομάδες κοινωνικά αποκλεισμένες, δεν κατανοούν την αντικειμενική δυσκολία της έλλειψης Κοινωνικών Λειτουργών και απαιτούν την αυθημερόν ικανοποίηση τους.

Επειδή οι τρεις Κοινωνικοί Λειτουργοί της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλουν, διεκπεραιώνοντας μέρος της γραφικής τους εργασίας εκτός ωραρίου και χωρίς υπερωριακή αποζημίωση, δεν είναι δυνατόν να επιτελούν έργο για το Οποίο προβλέπονται δέκα Κοινωνικοί Λειτουργοί.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1) Τι προτίθεστε να κάνετε για το πρόβλημα της έλλειψης Κοινωνικών Λειτουργών όταν έχει προστεθεί στον ήδη υπάρχοντα πληθυσμό του Ν. Σερρών ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ελληνοποντίων οι οποίοι αποτελούν μια ευπαθή ομάδα με αυξημένες κοινωνικό – οικονομικές ανάγκες και χρειάζονται οπωσδήποτε και άλλοι Κοινωνικοί Λειτουργοί.

 2) Εάν συμβάλλετε στην διευκόλυνση του έργου των Υπηρετούντων Κοινωνικών Λειτουργών, αλλά και στην ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης κοινωνικής προστασίας με την άμεση κάλυψη τριών (3) Κοινωνικών Λειτουργών, όπως αναφέρεστε με την υπ’ αρ. 29252/2-8-2001 απόφαση σας, η οποία δεν υλοποιήθηκε

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει