Αναβολή Στράτευσης για τους Σπουδαστές των Τ.Ε.Ε.

Share:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας


ΘΕΜΑ: Αναβολή στράτευσης σπουδαστών των Τ.Ε.Ε.


     Είναι εντελώς άδικο , σπουδαστές των Τ.Ε.Ε. των οποίων η φοίτηση είναι τριετής να μην λαμβάνουν αναβολή στράτευσης σύμφωνα με το Ν. 2510/97 (Φ.Ε.Κ. 136/Α/27.3.97) που ισχύει και εφαρμόζεται για τους φοιτητές των Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι.

     Σαν αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης , οι σπουδαστές αναγκάζονται να διακόψουν τις σπουδές τους, με επιπτώσεις στην σταδιοδρομία τους, αλλά    και ανατροπή του οικογενειακού προγραμματισμού.

     Επιπρόσθετα επισημαίνουμε ότι τα Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 2 παραγρ. 1 του Ν. 2640/98 ανήκουν στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και η φοίτηση είναι τριετής, συνεχής και υποχρεωτική.


ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

Εάν η Κυβέρνηση σκέπτεται να επιλύσει το πρόβλημα που απασχολεί τους σπουδαστές των Τ.Ε.Ε.

 

 
Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Previous Article

Αναστολή Κρίσεων Διευθυντών Ε.Σ.Υ. (Παπανικολάου)

Next Article

Παροχές προς τους Ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α.