Ανακατανομή νέων δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Απόθεμα συνολικής έκτασης περίπου δύο χιλιάδων στρεμμάτων

Share:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Αθήνα, 28 Απριλίου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακατανομή νέων δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Απόθεμα συνολικής έκτασης περίπου δύο χιλιάδων στρεμμάτων.

«Προχωρήσαμε σε νέα ανακατανομή δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Απόθεμα συνολικής έκτασης περίπου δύο χιλιάδων στρεμμάτων, με σκοπό να στηρίξουμε την ελληνική οινοποιητική αμπελουργία. Ικανοποιούμε αιτήσεις κατά κύριο επάγγελμα αμπελουργών, καθώς και κατ’ εξαίρεση αιτήματα σε Περιφερειακές Ενότητες όπου τα διαρθρωτικά προβλήματα των παραγόμενων ποιοτικών οίνων απαιτούν άμεση επίλυση», τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης μετά την υπογραφή σχετικής υπουργικής απόφασης.

Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση ικανοποιούνται:

  1. Όλες οι αιτήσεις των νέων αγροτών ηλικίας κάτω των 40 ετών (άρθρο 94 του Καν(ΕΚ) 479/08), που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε αμπελουργική εκμετάλλευση και μέχρι του ορίου των περίπου  πέντε (5) στρ.,
  2. ΄Ολες οι αιτήσεις στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους, εκτός της κατηγορίας των λοιπών ενδιαφερομένων και μέχρι του ορίου των περίπου  πέντε (5) στρ. και
  3. Όλες οι αιτήσεις των αμπελουργών κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, μέχρι του ορίου των περίπου πέντε (5) στρ.

Ο ακριβής αριθμός στρεμμάτων θα προκύψει από την κατάθεση των αποδεικτικών παραστατικών κατοχής της έκτασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση δικαιωμάτων σε αμπελουργούς / κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αποτελεί η κατάθεση, από τους δικαιούχους μέχρι 15 Ιανουαρίου του 2014, δήλωσης συγκομιδής, από την οποία να προκύπτει παράδοση/πώληση σταφυλιών σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία.

Previous Article

Συνάντηση Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη με εκπροσώπους Αγροτικών Συνεταιρισμών του Συνδέσμου Ελληνικού Κελυφωτού Φιστικιού

Next Article

Με απόφαση του κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη θεσπίζεται νέο θεσμικό πλαίσιο για την ταξινόμηση των σφάγιων χοίρων