Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ανακοίνωση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δημιουργία στο Νομό Σερρών Παραρτήματος Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Αθήνα, 30 Μαΐου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δημιουργία στο Νομό Σερρών Παραρτήματος Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης.

Εντός του Αυγούστου ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης των υποψήφιων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων.

«Μετά από ενδελεχή επεξεργασία και διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς του ΥπΑΑΤ, σας ανακοινώνω τη δημιουργία, στο Νομό Σερρών, Παραρτήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης, για τις ανάγκες των νέων κρεοπωλών του Νομού μας, αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος μου είναι στο εγγύς μέλλον η ίδρυση ενός μόνιμου γραφείου Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος που θα εξυπηρετεί σε μόνιμη βάση τις ανάγκες τόσο του Νομού Σερρών όσο και της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας. Το Παράρτημα της Σχολής θα επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο στον τομέα του κρέατος. Μέσα σε 2 περίπου μήνες καθημερινής και εντατικής παρακολούθησης μαθημάτων και πρακτικής εκπαίδευσης, ο νέος κρεοπώλης, με  τη θέληση και την αγάπη για αυτό που κάνει, μπορεί να λάβει στέρεες για την σταδιοδρομία του βάσεις και τεχνικές γνώσεις», δήλωσε ο Ανπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Το Παράρτημα της Σχολής Κρέατος θα λειτουργεί επί τη βάση ειδικών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση και θα εκπαιδεύουν τους κρεοπώλες, τους εκδοροσφαγείς και τους κτηνιάτρους που ασκούν τον επίσημο έλεγχο στα κρεοπωλεία ή στα σφαγεία, σύμφωνα με τις επαγγελματικές επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και εμπορίας του κρέατος και της ποιότητας των σφάγιων.

«Η ίδρυση του παραρτήματος κρίνεται αναγκαία λόγω του αυξημένου αριθμού των υποψήφιων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων – τα αιτήματα μόνο για το Νομό Σερρών αγγίζουν κατά προσέγγιση τα 60 σε ετήσια βάση – και της αδυναμίας εξυπηρέτησής τους μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τη Σχολή στη Θεσσαλονίκη. Με τον τρόπο αυτό θα μειώσουμε σημαντικά το χρόνο αναμονής των ενδιαφερομένων ο οποίος είναι ιδιαίτερα μεγάλος, δεδομένης της αυξημένης ζήτησης για το επάγγελμα του κρεοπώλη. Αρκεί να σας αναφέρω ότι η αναμονή κυμαίνεται από 3- 6 μήνες για τα απογευματινά τμήματα και φθάνει τους 6 μήνες  έως 1 χρόνο για τα πρωϊνά» υπογράμμισε ο κ. Λεονταρίδης.

Το Παράρτημα θα λειτουργεί σε εγκαταστάσεις που θα ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, γεγονός που θα βοηθάει σε μεγάλο βαθμό την άρτια εκπαίδευση των υποψήφιων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. Σύντομα, εντός του Αυγούστου θα ανακοινωθεί και ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης των υποψήφιων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων.

Στο Παράρτημα της Σχολής θα εκπαιδεύονται κρεοπώλες ή όσοι θέλουν να ασχοληθούν με τη διαδικασία της σφαγής και επεξεργασίας του κρέατος και των προϊόντων τους δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η απόκτηση βεβαίωσης, αν κάποιος θέλει να εργαστεί σε καταστήματα επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας κρέατος και προϊόντων του ή να ανοίξει δικό του κρεοπωλείο.

Η είσοδος στο Παράρτημα της Σχολής θα γίνεται χωρίς προκαρτατικές εξετάσεις, ενώ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραιτήτως να είναι απόφοιτοι γυμνασίου για να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Ως προς την χρονική διάρκειά της εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και των εκδοροσφαγέων, αυτή καθορίζεται σε τριακόσιες (300) ώρες συνολικά, επί δώδεκα (12)  συνεχείς εβδομάδες. Θα περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική διδασκαλία με τη βοήθεια κατάλληλων εποπτικών μέσων.
  • Πρακτική εκπαίδευση.
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις εκτροφής και σφαγής σφαγίων ζώων και σε επιχειρήσεις επεξεργασίας, συντήρησης και εμπορίας κρεάτων γενικώς.
  • Πρακτική εξάσκηση σε κρεοπωλεία ή άλλες εγκαταστάσεις κρέατος.

΄Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των θεωρητικών μαθημάτων, των πρακτικών εκπαιδεύσεων, των εκπαιδευτικών επισκέψεων και της πρακτικής εξάσκησης, θα χορηγείται από τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Γεωργίας βεβαίωση κρεοπώλη στους εκπαιδευόμενους, ύστερα από σχετική επιτυχή εξέτασή τους.

Ο παραδοσιακός κρεοπώλης ή ο παραδοσιακός εκδοροσφαγέας που επιθυμεί να λάβει «δίπλωμα κρεοπώλη» ή «δίπλωμα εκδοροσφαγέα» θα πρέπει να το ζητήσει με αίτησή του ή με έγγραφο του Επαγγελματικού του Σωματείου που θα υποβληθεί στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης και η οποία εφόσον συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ατόμων θα προβεί στην κατάλληλη εκπαίδευση των ενδιαφερομένων.

 

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει