Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θέμα: «Αποκατάσταση επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008»

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

Σημειώνω πως, σεβόμενος την αγωνία των ενδιαφερομένων και γνωρίζοντας όλο το ιστορικό , λαμβάνοντας υπόψη και τα στο τέλος της ανάρτησης δεδομένα , προχώρησα στην Ανοιχτή Επιστολή προς την κα Υπουργό , και στον αγώνα που δίνουν , έχουν την στήριξη πολλών βουλευτών και τη δική μου :

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Αποκατάσταση επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008»

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Ανοικτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κοινοποίησαν αδιόριστοι επιτυχόντες εκπαιδευτικοί του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, ζητώντας του να λάβει νομοθετική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης, όπως αναφέρουν, καθότι “οι συνθήκες είναι ώριμες, η νομολογία του ΣτΕ μας δικαιώνει, όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα της Αντιπολίτευσης εκφράζουν δημόσια τη στήριξή τους”. Το θέμα αυτό μας απασχολεί όλους και πολλοί ενδιαφερόμενοι και της περιφέρειας μου απευθύνθηκαν, με αγωνία, στο γραφείο μου και σε μένα προσωπικά υποβάλλοντας μου το αίτημα του και ζητώντας την στήριξη μας . μο το αίτημα τους και ζητώντας τήριξη Με την υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ομόφωνα ότι στους διορισμούς στην εκπαίδευση κατά το χρονικό διάστημα από το σχολικό έτος 2009-2010 έως και το 2013-2014 διορίστηκαν εκπαιδευτικοί που δεν είχαν συμμετάσχει στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2008 (ή που συμμετείχαν και απέτυχαν), στερώντας το διορισμό σε αντίστοιχο αριθμό εκπαιδευτικών, επιτυχόντων του διαγωνισμού αυτού, οι οποίοι είχαν συγκεντρώσει πολύ υψηλές σειρές κατάταξης στον πίνακα του ΑΣΕΠ. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής και μετά από σειρά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ενδεικτικά ΔΕΑ 3264/2017, 3265/2017, 3270/2017, 3271/2017,3273/2017,42/2018, 46/2018, 47/2018, 154/2018, 1443/2018 κ.α.), ψηφίστηκε το αρ. 73 του Ν. 4589/2019, δυνάμει του οποίου διορίστηκαν 400 εκπαιδευτικοί από τους συγκεκριμένους επιτυχόντες, οι οποίοι είχαν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Ωστόσο, ενδιάμεσα – στη σειρά κατάταξης- στους παραλειφθέντες επιτυχόντες και τους 400 τελικών διορισμένους, υπάρχουν εκπαιδευτικοί του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008, με υψηλότερες βαθμολογίες και κατατάξεις από τους προαναφερόμενους διοριστέους, οι οποίοι παραμένουν αδιόριστοι αν και επιτυχόντες, καθώς δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη διότι δεν το γνώριζαν, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που απέρρεαν από την απόφαση της Ολομέλειας, ώστε να εκδώσουν και αυτοί αμετάκλητες αποφάσεις όπως οι συνάδελφοί τους.

Αξίζει να επισημανθεί πως αντίστοιχες περιπτώσεις έχει αντιμετωπίσει η Πολιτεία κατά το παρελθόν και έχει προβεί στην αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος αδιόριστων εκπαιδευτικών παλαιοτέρων γραπτών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ. πως αντίστοιχες περιπτώσεις έχει αντιμετωπίσει η Πολιτεία κατά το παρελθόν και έχει προβεί στην αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος αδιόριστων εκπαιδευτικών παλαιοτέρων γραπτών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.

Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι, από το 2005 με τον Ν.3320/2005 (νόμος Παυλόπουλου) δόθηκε η δυνατότητα σε αδιόριστους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998 που δεν είχαν δικαστικές αποφάσεις, να συμμετάσχουν και αυτοί στη διαδικασία αποκατάστασης, εφόσον είχαν διοριστεί συνυποψήφιοί τους με χαμηλότερες βαθμολογίες. Μάλιστα, με την εν λόγω ρύθμιση διορίστηκαν περίπου 500 υποψήφιοι, ενώ με τον Ν. 4369/2016 υπήρξε πλήρης αποκατάσταση όλων των αδιόριστων επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998. Ομοίως και διαχρονικά η Πολιτεία έχει εξαντλήσει τους πίνακες επιτυχίας σε περιπτώσεις όπως των δικαστικών υπαλλήλων όλων των διαγωνισμών, των επιτυχόντων του πανελληνίου διαγωνισμού ΑΣΕΠ έτους 1995 κ.λ.π. Τώρα όσον αφορά στον τελευταίο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2008, έχει ήδη αποφανθεί θετικά επί του ζητήματος ο Συνήγορος του Πολίτη με σχετικό πόρισμα 260558/53112/2019/29.10.2019 ΣτΠ). Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού έγινε δέκτης 53 αναφορών πολιτών / υποψηφίων εκπαιδευτικών, επιτυχόντων αλλά μη διοριστέων του γραπτό διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008 που ζητούν την αποκατάστασή τους και τον διορισμό τους και λαμβάνοντας υπόψη τον διορισμό άλλων συνυποψηφίων τους από τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2008, οι οποίοι απλά προσέφυγαν στην δικαιοσύνη, κρίνει θετικά τη σταδιακή απορρόφηση των επιτυχόντων, οι οποίοι είχαν καταταγεί σε σειρά μεγαλύτερη από τον τελευταίο διορισθέντα κάθε κλάδου. Εξάλλου, πρόκειται για συνδυασμό αφενός αποκατάστασης ατομικών δικαιωμάτων και αδικιών αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος με την αξιοποίηση επιλεγμένου προσωπικού. Επειδή από τη σχετική απόφαση του ΣτΕ το 2015, η οποία γνωμοδότησε ότι θα πρέπει να διορίζεται το 100% από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, όσο και με τον νόμο 4589/29-1-2019, με τον οποίο διορίστηκαν μόνο 455 επιτυχόντες που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, ενώ των υπολοίπων χιλιάδων επιτυχόντων διεγράφησαν τα μόρια που είχαν συγκεντρώσει από τον εν λόγω διαγωνισμό, σύμφωνα με την οποία μένουν τελικά εκτός διορισμού επιτυχόντες στον απαιτητικό διαγωνισμό της συνταγματικά κατοχυρωμένης Ανεξάρτητης Αρχής του ΑΣΕΠ, οι οποίοι δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, αλλά είναι δικαιωμένοι από την 527/2015 απόφαση ΣτΕ .

• Το 2016 το Υπουργείο Παιδείας διόρισε, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 6…./201.. αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθη-νών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις επιταγές της υπ΄ αριθμ. 527/2015 απόφασης του ΣτΕ (αντισυνταγματικότητα του 40%), δι-καιωθέντα με τελική θέση κατάταξης στον Πίνακα του κλάδου του την 750 (ήτοι με βαθμό στον διαγωνισμό το 66), ενώ συνολικά την περίοδο 2009-2013 για τον εν λόγω κλάδο διορίστηκαν συνολικά (με το 40%) 400 εκπαιδευτικοί (σημ. οι αριθμοί των θέσεων είναι ελαφρώς παραλαγμένοι λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων).

• Με τις υπ’ αριθμ. Α3257/2017 και Α3259/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δικαιώθηκαν επιτυχόντες εκπαιδευτικοί του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008, οι οποίοι δεν διορίστηκαν μέχρι σήμερα, κατά το χρόνο διορισμού του καθενός, λόγω της αντισυνταγματικής εφαρμογής, όπως αυτή κρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, της ποσόστωσης του 60-40. Το δικαστήριο αποδέχθηκε το παραδεκτό και το βάσιμο των αιτημάτων των εν λόγω εκπαιδευτικών, αναπέμποντας την υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου η τελευταία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς αποκατάσταση της γενόμενης αδικίας, ήτοι τον, κατά παράλειψη της, μη διορισμό τους.

• Υπάρχουν νέα δεδομένα με την απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και στα συμπεράσματά της, την υπ’ αριθμόν 1834 του 2020-2021 /

• Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν όλοι οι διορισμοί του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 ως νόμιμοι και συνταγματικοί. Επομένως, τουλάχιστον όσοι έχουν στους πίνακες επιτυχόντων του 2008 ίση και ανώτερη βαθμολογία από τον τελευταίο διορισθέντα. Και στην ουσία, εξο-μοιώνονται πλήρως οι διορισμένοι με τους αδιόριστους ως προς το δικαίωμα. Ως κριτήριο διορισμού αναφέρθηκε στην ανωτέρω από-φαση η κατάταξη σε πίνακα επιτυχόντων ΑΣΕΠ, στον οποίο οι εν λόγω αδιόριστοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν και, μάλιστα, με υψηλότερη βαθμολογία.

• Κατά το σκεπτικό των αποφάσεων- εναπόκειται στη Διοίκηση να τις εφαρμόσει με γνώμονα τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης όλων των εμπλεκομένων και του κράτους δικαίου…

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει