Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Αντιμετώπιση του Προβλήματος Στελέχωσης Κ.Υ. ενόψη Εφαρμογής του Νέου Νόμου για τα Π.Ε.Σ.Υ.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον Υπουργό Υγείας – Πρόνοιας κ. Παπαδόπουλο Αλέξανδρο

θέμα : Αντιμετώπιση του προβλήματος στελέχωσης των Κ.Υ. και της εργασιακής σχέσης υπαλλήλων, εν’ όψη εφαρμογής του νέου νόμου για τα Π.Ε.Σ.Υ..

Στο Ν. Σερρών λειτουργούν 8 Κέντρα Υγείας με τεράστιες ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και με μία ιδιάζουσα κατάσταση στελέχωσης τους καθ’ όλα τα χρόνια λειτουργίας τους, όπου στην ουσία οι υπηρετούντες υπάλληλοι είναι αποσπασμένοι από το Νοσοκομείο. Αυτό έχει σαν συνέπεια τα τεράστια προβλήματα που παρατηρούνται και στο προσωπικό αλλά και στους πολίτες της υπαίθρου.
Συγκεκριμένα η στελέχωση τους, από την αρχή, έγινε με προσωπικό που δεν κάλυπτε τις ανάγκες. Ειδικά σε ορισμένες ειδικότητες υπήρχαν πάρα πολλά κενά, που με την πάροδο του χρόνου καλύφθηκαν με την μετακίνηση υπαλλήλων από το νοσοκομείο Σερρών. Οι μετακινήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με την μέθοδο των αποσπάσεων, για ορισμένο χρόνο. Φυσικά δεν κάλυψαν τις ανάγκες με αποτέλεσμα και σήμερα ακόμη να υπάρχουν κενά στην λειτουργία.
Σήμερα και μετά από 15 χρόνια λειτουργίας, για τον κλάδο ειδικά των ΔΕ νοσοκόμων, εξακολουθούν να εργάζονται στα Κ.Υ. υπάλληλοι αποσπασμένοι από το νοσοκομείο. Μάλιστα οι περισσότεροι είναι υπάλληλοι που ανανεώνεται η απόσπαση τους μόλις λήξει. Δουλεύουν δηλαδή στην ίδια θέση μέχρι και για 12 ή 15 χρόνια με απόσπαση, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες των Κ.Υ.
Στο παρελθόν κάποιοι από το προσωπικό αυτό (αποσπασμένοι) ζήτησαν να πάρουν θέση (οργανική) στα Κ.Υ.. Η μακρόχρονη παρουσία τους εκεί, καθώς και το ότι συνήθως πρόκειται για περιοχή συμφερόντων των υπαλλήλων αυτών, τους έσπρωξε σ’ αυτήν την κίνηση μαζί με το γεγονός ότι θέλουν να πάψουν να είναι περιφερόμενοι. Η απάντηση όμως της υπηρεσίας ήταν αρνητική στηριζόμενη στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν ελεύθερες οργανικές θέσεις, αφού στον οργανισμό των Κ.Υ. προβλέπονται ελάχιστες θέσεις ΔΕ νοσοκόμων, ενώ κάποιες από αυτές έχουν καλυφθεί από τις νοσοκόμες και μαίες των αγροτικών ιατρείων.
Η κατάσταση που διαμορφώνεται με την εφαρμογή του νέου νόμου για τα Π.Ε.Σ.Υ., μοιάζει με την κατάσταση που προαναφέρεται. Αν τηρηθεί το γράμμα του νόμου και το νοσοκομείο ανακαλέσει τις αποσπάσεις, προβλέπεται να δημιουργηθούν ακόμη πιο σοβαρά προβλήματα, αφού η έλλειψη προσλήψεων τα τελευταία χρόνια επιτείνει το πρόβλημα, θα δούμε και πάλι βάρδιες χωρίς νοσοκόμες, αλλά και προβλήματα στη ζωή των υπαλλήλων αυτών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χρόνια τώρα στα Κ.Υ.


Ερωτάται Ο Αρμόδιος Υπουργός

 1. Εάν δοθεί λύση στο χρόνιο αυτό πρόβλημα των υπαλλήλων των Κ.Υ. ενσωματώνοντας ικανό αριθμό οργανικών θέσεων στα Κ.Υ. ώστε να φτάσουν να καλύψουν τους υπαλλήλους που εργάζονται αυτήν την στιγμή σαν αποσπασμένοι.

2. Εάν όπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια αύξηση σε οργανικές θέσεις δοθούν λύσεις με αμοιβαίες μεταθέσεις ή δοθούν θέσεις σαν προσωποπαγείς.

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει