Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Απάντηση απο τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το ΕΦΑΠΑΞ των Δημοσίων Υπαλλήλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ : ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ/Ν:   ΤΜΗΜΑ ,: Γ΄

ΤΑΧ. ΔΝ/ΣΗ : Σταδίου 29

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10  Αθήνα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Γλυκού

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 3368179

 Αθήνα ,     18  -4 – 2011

Α.Π. Φ. 90022/8974/255

ΠΡΟΣ:

1. Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα  Ερωτήσεων

(επ.αρ. 14149/31-3-2011)

(σε  2 αντίγραφα)

2.Βουλευτή κ . Θ. Λεονταρίδη

ΘΕΜΑ: Οικονομική κατάσταση του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Απαντώντας στην Α.Π. 14149/31-3-2011 Ερώτηση που κατατέθηκε στην Βουλή στις 31-3-2011 από τον βουλευτή κο Θ. Λεονταρίδη  σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος από το ΤΠΔΥ στους ασφαλισμένους του, λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης αυτού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Τα οικονομικά προβλήματα του Τ.Π.Δ.Υ. δεν προέκυψαν το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά είναι αποτέλεσμα της συσσώρευσης των ελλειμμάτων τα οποία οφείλονται στις εκάστοτε ευεργετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν στο παρελθόν και τελευταίως με την διατάραξη της σχέσης εισερχομένων και εξερχομένων στην ασφάλιση του Ταμείου λόγω της αθρόας εξόδου των δημοσίων υπαλλήλων και της μη πρόσληψης νέων.

2.Το Ταμείο δεν μπορεί να δεσμευτεί για τον χρόνο πληρωμής, διότι έχουν εξαντληθεί τα αποθεματικά του και ο προγραμματισμός του ΤΠΔΥ ( ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα www.tpdy.gr.) προκύπτει από τις τρέχουσες εισφορές, το ποσό των οποίων βαίνει μειούμενο λόγω της αθρόας συνταξιοδότησης των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων και λόγω του μη διορισμού νέων ασφαλισμένων.

3.Το Υπουργείο στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται για την αντιμετώπιση των οικονομικών αυτών προβλημάτων μελετά προτάσεις για την αντιμετώπιση τόσο του πρωτογενούς όσο και του συνολικού ελλείμματος και βεβαίως την ένταξη σε ομαλή τροχιά ανάπτυξης των οικονομικών του Ταμείου σε βάθος χρόνου.

Προς τούτο, σε συνεργασία με το Ταμείο και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς όπως η ΑΔΕΔΥ μελετά την εξεύρεση βιώσιμης λύσης με στόχο την ενίσχυση των εσόδων και περαιτέρω την οικονομική εξυγίανση του Ταμείου.

4.Ενδεικτικά μεταξύ των άλλων προτάσεων μελετάται η δυνατότητα χρηματοδότησης του Ταμείου με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και δανειοδότησης αυτού.

Ειδικότερα, το Υπουργείο προωθεί νομοσχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις βάσει των οποίων επέρχεται η τόνωση της ταμειακής ρευστότητας του ΤΠΔΥ, όπως  η κατάργηση της διάταξης αναγνώρισης χρόνου προυπηρεσίας στο Ταμείο, η δυνατότητα υπαγωγής στην ασφάλιση του ΤΠΔΥ των επί συμβάσει αορίστου χρόνου υπαλλήλων κλπ.

Εσωτερική Διανομή                                                                                                                                                                     Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1.Γραφείο κου Αναπληρωτή Υπουργού

(επ.αρ.3043/4-4-2011 και 3591/5-4-2011)

2. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης

Τμήμα Γ.                                                                                                                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει