Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Απάντηση του Υπ.Οικονομικών και του Υπ.Εργασίας στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο κ.Λεονταρίδης με Θέμα: «Καθυστέρηση στη διαδικασία οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης από τα ασφαλιστικά ταμεία και μη τήρηση του Ν.3996/2011»

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής  Ν. Σερρών
 

 

Αθήνα , 02 Φεβρουαρίου  2012

 ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τους  Υπουργούς :

1)    Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

2) Οικονομικών


Θέμα : «Καθυστέρηση στη διαδικασία οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης από τα ασφαλιστικά ταμεία και μη τήρηση του Ν.3996/2011 για την επιτάχυνση της προσωρινής σύνταξης»

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται  στα ασφαλιστικά ταμεία για την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης, σε μια περίοδο που οι υποχρεώσεις των πολιτών είναι τεράστιες για την επιβίωση των οικογενειών τους, οδηγούν πολλούς συμπατριώτες μας στα όρια της εξαθλίωσης.

Παρ’ ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3996/2011 σχετικά με την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων προβλέπεται ότι οι ασφαλιστικοί φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Δημοσίου και του ΝΑΤ υποχρεούνται να εκδίδουν την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, ενώ σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης μέσα σε έξι (6) μήνες, αυτό δεν τηρείται.

Επίσης προβλέπεται ότι ο ασφαλιστικός φορέας, εφόσον δεν εκδίδει την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης στα ανωτέρω χρονικά περιθώρια, θα πρέπει να έχει εκδώσει πράξη προσωρινής σύνταξης μέσα σε χρονικό διάστημα 45 ημερών, από την υποβολή της αίτησης και μέσα σε 75 ημέρες, για τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Το δε ύψος του ποσού της προσωρινής σύνταξης θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον με το 80% της σύνταξης που προκύπτει από το χρόνο ασφάλισης και τις εισφορές ή τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση και προκειμένου για το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα πρέπει να αντιστοιχεί με τις μικτές αποδοχές, που έλαβε ο ασφαλισμένος τον μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Ενώ τα περισσότερα ταμεία έχουν εκδώσει σχετικές εγκυκλίους εφαρμόζοντας στην πράξη το θεσμό της προσωρινής σύνταξης, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) παρ’ ότι έχει αναμφισβήτητη υποχρέωση εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, δεν έχει εκδώσει καμία σχετική εγκύκλιο και δεν εφαρμόζει το θεσμό της προσωρινής σύνταξης.

Επειδή η προσωρινή σύνταξη αποτελεί συνέχεια του καταβαλλόμενου μισθού στους εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν άλλους πόρους επιβίωσης, η άμεση καταβολή τους θα λύσει και θα ανακουφίσει τις καθημερινές ανάγκες των οικογενειών τους.

 Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί :

1)     Τι μέτρα προτίθενται να πάρουν ώστε να εκδίδουν τα ασφαλιστικά ταμεία την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης μέσα στους προβλεπόμενους από τις διατάξεις του Ν.3996/2011 χρόνους;

2)     Γιατί δεν εφαρμόζεται στην πράξη, στο Δημόσιο Τομέα ο θεσμός της προσωρινής σύνταξης, όπως έχει ρητά προβλεφθεί και ψηφιστεί από τη Βουλή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                                                                                                   Αθήνα, 14-02-2012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ                                     
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                                                                                                                                          Αρ.πρωτ.:22451/0092
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 47Η
ΤΜΗΜΑ Α’

ΘΕΜΑ: Λήψη προσωρινής σύνταξης – χρόνος απονομής σύνταξης από τo Δημόσιο.
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση αριθμ. 5310/2-2-2012.

Απαντώντας στην ανωτέρω ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  1. 1.      Οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση των υπαγομένων στην συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, από 15.928 το έτος 2009, ανήλθαν σε 33.928 το 2010 και σε 28.480 το έτος 2011. Παρά την προαναφερόμενη υπέρμετρη αύξηση των αιτήσεων, ο χρόνος κανονισμού και καταβολής των συντάξεων ανέρχεται σήμερα σε 3 μήνες για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, σε 6 μήνες για τους υπαλλήλους των Υπουργείων και σε 8 μήνες για τους υπαλλήλους των Νοσοκομείων και των ΟΤΑ. Ήδη καταβάλλεται προσπάθεια, μέσω της ενίσχυσης σε προσωπικό της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., ο ανωτέρω χρόνος να μειωθεί έτι περαιτέρω.
  2. 2.     Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του π.δ. 169/2007, παρέχεται η δυνατότητα στον υπάλληλο ή στο στρατιωτικό που αποχωρεί από την Υπηρεσία, να ζητήσει την καταβολή των αποδοχών ενεργείας για τρεις μήνες, προκειμένου να καλυφθεί οικονομικά για το χρόνο που μεσολαβεί από την κατά τα ανωτέρω αποχώρησή του μέχρι την καταβολή σε αυτόν της σύνταξής του. Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξή του αρχίζει να καταβάλλεται από την επομένη της λήξης των προαναφερόμενων τρίμηνων αποδοχών.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 

Φίλιππος Σαχινίδης

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                                                                                                                              Αθήνα, 02-03-2012

&  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                                                                                                       Αρ.πρωτ.: Φ.90022/3555/269
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Δ’

 

ΘΕΜΑ: Ερώτηση του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη και με θέμα «Καθυστέρηση στη διαδικασία οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης από τα ασφαλιστικά ταμεία και μη τήρηση του ν. 3996/2011 για την επιτάχυνση της προσωρινής σύνταξης»

ΣΧΕΤ: Η υπ’αρίθμ. 5310/02.02.2012 ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη σχετικά με την καθυστέρηση στη διαδικασία οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης από τα ασφαλιστικά ταμεία και μη τήρηση του ν. 3996/2011 για την επιτάχυνση της προσωρινής σύνταξης, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3996/2011 δόθηκε η δυνατότητα συγκρότησης κλιμακίων εργασίας από υπαλλήλους των ασφαλιστικών οργανισμών, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Στα πλαίσια αυτά, προωθήθηκε από την Υπηρεσία μας, η Φ. 10021/809/3/2012 (ΦΕΚ 178 Β) Υπουργική Απόφαση, με θέμα τη Σύσταση – Συγκρότηση Οργανωτικού Σχήματος Κλιμακίων εργασίας, Ανακεφαλαίωσης Χρόνου Ασφάλισης και Απονομής και Πληρωμής Συντάξεων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η σημασία της λειτουργίας των εν λόγω κλιμακίων είναι μεγάλη, επειδή με τα εν λόγω κλιμάκια θα ενισχυθούν οι Υπηρεσίες Ανακεφαλαίωσης Χρόνου Ασφάλισης και Απονομών Συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εξαιτίας της αποχώρησης μεγάλου τμήματος προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, παράλληλα με τη σημαντικά μεγάλη αύξηση των αιτήσεων απονομής συντάξεων. Επίσης επιδιώκεται αύξηση της παραγωγικότητας με την εξασφάλιση εργασίας, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου, για την έκδοση περισσοτέρων συνταξιοδοτικών αποφάσεων, μέσω του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Με τον τρόπο αυτό θα συντομευθεί ο χρόνος αναμονής για ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκκρεμών συνταξιοδοτικών περιπτώσεων πανελλαδικά. Επιπλέον, θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής για την απονομή των συντάξεων του ΙΚΑ στα πλαίσια της δράσης και των στόχων του έργου της επιτάχυνσης της διαδικασίας απονομής των συντάξεων. Τέλος, θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη Δημόσια Διοίκηση και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει