Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Απάντηση του Υπ. Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης με Θέμα : «Τεράστια η μείωση του Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού στο Τ.Ε.Ι. Σερρών»

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής  Ν.Δ.  Ν. Σερρών
Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων


 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς :

1 ) Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

2 ) Οικονομικών

 

Θέμα : «Τεράστια η μείωση του Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού στο Τ.Ε.Ι.  Σερρών»
 

Το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την υπ’ αριθμ. Φ96/96401/Ε5 απόφασή του κατανέμει συνολικά 1300 θέσεις – πιστώσεις για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα Τ.Ε.Ι. και την ΑΣ.ΠΑΙ.ΤΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012.

Απ’ αυτές τις θέσεις – πιστώσεις έκτακτου προσωπικού , οι 45 μόνο θέσεις προορίζονται για Τ.Ε.Ι Σερρών , περικόπτοντας κατά 77% το έκτακτο διδακτικό προσωπικό σε σχέση με πέρυσι που είχαν εγκριθεί 195 θέσεις.

Η τεράστια αυτή μείωση του έκτακτου προσωπικού θα έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του προγράμματος σπουδών, την μερική λειτουργία των  εργαστηρίων με υπερπληθώρα σπουδαστών  και την υπολειτουργία εν γένει του Τ.Ε.Ι Σερρών.

Η Διοίκηση του Τ.Ε.Ι Σερρών που είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες του σε έκτακτο προσωπικό για την πιο εύρυθμη λειτουργία του, και αντιλαμβανόμενη την οικονομική κατάσταση, προτείνει την επανεξέταση του ζητήματος με την έγκριση 120 θέσεων έκτακτου διδακτικού προσωπικού.

Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζεται το επίπεδο σπουδών και θα επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη λειτουργία του ιδρύματος με την συνεισφορά σε διδακτικό έργο και πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου.

Επειδή το Τ.Ε.Ι Σερρών αποτελεί ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας.

Ερωτώνται  οι αρμόδιοι Υπουργοί:


1) Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει την πρόταση της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι Σερρών και να εγκρίνει την πρόσληψη 120 θέσεων έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού για να διασφαλισθεί με αυτό τον τρόπο η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος;

2) Εφόσον είναι κοινά παραδεκτό ότι η ανάκαμψη της οικονομίας, και η ανάπτυξη περνά μέσα και από την αναβάθμιση της Παιδείας , γιατί το Υπουργείο Παιδείας υποβαθμίζει το επίπεδο σπουδών του Τ.Ε.Ι Σερρών μειώνοντας κατά 150 θέσεις, δηλαδή 77% το έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό;

3) Μήπως με την υπολειτουργία του Τ.Ε.Ι Σερρών και την απαξίωσή του υποκρύπτονται άλλα σχέδια, και αυτό είναι το πρώτο βήμα;

 


Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Θεόφιλος Λεονταρίδη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                          ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                                                                                                              Να διατηρηθεί μέχρι 30-11-2011
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                                                                    ΜΑΡΟΥΣΙ 28-11-2011
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΑΧ.Δ/νση : Α.Παπανδρέου 37                                                                                                                                                     Αριθμ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ.
Τ.Κ.             : 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                                                                                                                                117120/ ΙΗ
Ιστοσελίδα   : www.minedu.gov.gr
Τηλέφωνο    : 210-344 2320
FAX             : 210-344 2365

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: 1. Υπουργείο –  Οικονομικών

(Γραφείο κ. Υπουργού)

       2. Βουλευτή κ. – Θεόφιλο Λεονταρίδη

(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 326/10-10-2011

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 326/10-10-2011 την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης σχετικά με τις θέσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Σερρών και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Η μείωση του συνολικού επιτρεπόμενου αριθμού έκτακτων επιστημονικών συνεργατών στα Τ.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, ανήλθε στο 50% ακολουθώντας το ίδιο ποσοστό μείωσης που πραγματοποιήθηκε στον αριθμό των συμβασιούχων όλου του Δημόσιου Τομέα.

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με στόχο την αντιστάθμιση ενδεχόμενων δυσλειτουργιών στο σύστημα προχώρησε στις εξής ενέργειες:

  1. Πρότεινε στο σχέδιο νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση την -τελικά ψηφισθείσα- παρ.19 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (τ.Α7195), δυνάμει της οποίας αυξάνεται ο ανώτατος αριθμός ωρών απασχόλησης που δύνανται να ανατίθενται στους έκτακτους επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες από 12 σε 14 και από 16 σε 18 αντίστοιχα, αυξάνοντας έτσι το παραγόμενο διδακτικό έργο κατά 13%.
  2. Επιτρέπει με την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/41/2004/19-8-2011 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/55/16976/21-10-2011 τις
    προσλήψεις καθ’ υπέρβαση του αριθμού -«πλαφόν» των 1.300 προσλήψεων συμβασιούχων Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., εφόσον αυτοί προσλαμβάνονται με μισθολογική αντιστοιχία χαμηλότερη από τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή ή εφόσον προσλαμβάνονται με μερική απασχόληση, με την προϋπόθεση ότι η ετήσια δαπάνη δεν θα ξεπερνά το προβλεπόμενο προϋπολογισμό των περίπου 30.000.000 εκατομμυρίων ευρώ. Με δεδομένο ότι η μεγάλη πλειοψηφία των έκτακτων συνεργατών προσλαμβάνονται ως εργαστηριακοί συνεργάτες σε βαθμίδα χαμηλότερη από εκείνη του επίκουρου καθηγητή, ο τελικός αριθμός των προσλήψεων που θα πραγματοποιηθούν θα είναι σχεδόν κατά 40% μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο αριθμό, χωρίς ωστόσο να δημιουργείται δημοσιονομική παρέκκλιση.
  3. Προχώρησε στην αποστολή κατεπείγοντος αιτήματος (Φ11/96401β/Ε5/14-10-2011) προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έγκριση πρόσληψης επιπλέον 250 θέσεων εκτάκτου επιστημονικού προσωπικού, με την κάλυψη της σχετικής δαπάνης από μεταφορά πιστώσεων από προσλήψεις σε άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Το Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. κάλεσε τα Ιδρύματα να εξορθολογίσουν τη δομή των σπουδών τους φροντίζοντας ώστε τόσο τα θεωρητικά όσο και τα εργαστηριακά τμήματα των μαθημάτων να συμβαδίζουν με τις πραγματικές ανάγκες παρακολούθησης και να περιορίσουν κατά το δυνατό το φαινόμενο κατά το οποίο ελάχιστοι φοιτητές παρακολούθησαν τις παραδόσεις οδηγώντας έτσι σε αναποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων τους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει