Αποβιομηχάνιση στη Βόρεια Ελλάδα

Share:

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών

Αθήνα, 21.10.2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

θέμα: ‘’ Αποβιομηχάνιση στη Βόρεια Ελλάδα ‘’

Αξιότιμε κ.Υπουργέ

Στα αποτελέσματα της επεξεργασίας χρηματοοικονομικών στοιχείων διακοσίων δεκαοκτώ (218) επιχειρήσεων του έτους 2012 (με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο) που δημοσιοποιεί (16/10/2013) ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), αποτυπώνεται τάση αποβιομηχάνισης στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι οριστικές παύσεις λειτουργίας επιχειρήσεων – μελών του ΣΒΒΕ είναι (από το 2008 μέχρι σήμερα) περισσότερες από 50 και πρόκειται για σημαντικές μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα στη Βόρεια Ελλάδα.

Επιγραμματικά, τα βασικά συμπεράσματα από την εφετινή επεξεργασία των στοιχείων, είναι:

 • Το 2012, το 50% των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδος εξακολουθεί να εργάζεται με ζημίες.
 • Το Περιθώριο Καθαρού Κέρδους έχει πάψει να έχει θετικό πρόσημο από το 2009.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω συμπερασμάτων:

 •  Ο κύκλος Εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος μειώθηκε κατά περίπου 200 εκ. το 2012 σε σχέση με το 2011.
 • Οι ζημίες αυξήθηκαν την εξεταζόμενη διετία κατά 140%,
 • Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 4,22%, ενώ τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 5,94%.

Όσον αφορά τα συμπεράσματα κατά τάξη κύκλου εργασιών:

 •  Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν Κύκλο Εργασιών από 50 – 200 εκ. €, το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι μηδενικό
 • Οι επιχειρήσεις με Κύκλο Εργασιών έως 3 εκ. €, οι οποίες παρουσιάζουν δείκτη ζημιών ίσο με 94,2%.

Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες τρεις τάξεις κύκλου εργασιών (3-5 εκ., 5-10 εκ. € και 10-50 εκ. €) ο δείκτης ζημιών πλέον από μονοψήφιος έχει γίνει διψήφιος και στην περίπτωση των επιχειρήσεων από 5 – 10 εκ. € αγγίζει το 20%.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, υπάρχει ανάγκη έμπρακτης υποστήριξης της περιφερειακής βιομηχανίας από την πολιτεία.

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός

 1.  Εάν έχει υιοθετηθεί από την Ελλάδα ο στόχος που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για συμμετοχή της μεταποίησης κατά τουλάχιστον 20% στην παραγωγή του ΑΕΠ έως το έτος 2020.
 2. Εάν έχουν μπει σε εφαρμογή ή προγραμματίζονται ενέργειες για παροχή εγγυήσεων και προεξόφληση απαιτήσεων για τις εξαγωγές.
 3. Ποια τα κίνητρα για επενδύσεις στη μεταποίηση.
 4. Ποια η προοπτική ανάπτυξης διασυνδέσεων του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής με την εγχώρια μεταποίηση.
 5. Εάν προβλέπονται από το Υπουργείο ενέργειες και δράσεις για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των μεταποιητικών επιχειρήσεων

[button link=”http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/8241079.pdf” newwindow=”yes”] Απάντηση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων[/button]

[button link=”http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/8257494.pdf” newwindow=”yes”] Απάντηση Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας[/button]

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Κοψαχείλης Τιμολέων

Μπατσαρά Γεωργία

Ταμηλος Μιχαήλ

Πασχαλίδης Ιωάννης

Λεονταρίδης Θεόφιλος

Μακρή-Θεοδώρου Ελένη

Καρασμάνης Γεώργιος

Κυριαζίδης Δημήτριος

Previous Article

Θετική εξέλιξη με την δρομολόγηση του έργου του κάθετου άξονα «Αμφίπολης-Δράμας». Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες στην «Εγνατία οδό Α.Ε»

Next Article

Ομιλία του κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στο Σχέδιο Νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταïκά) και την πρόταση Νόμου για τον ΕΛΓΑ