Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Αποσπασμένοι στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργού Παιδείας

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ:Οι αποσπασμένοι στην Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου.

-Παρακαλώ να μου γνωρίσετε
Α. Ποιοι (ονομαστικά)Δημόσιοι  υπάλληλοι (εκπαιδευτικοί κ.λ.π) αποσπάσθηκαν στην Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας;
Β. Από ποιες υπηρεσίες προέρχονται οι αποσπασθέντες;
Γ. Κατείχαν οργανικές(κι’ αν όχι τι είδους) θέσεις εκεί, απ’ όπου αποσπάσθηκαν;
Δ. Τα κενά που δημιουργήθηκαν, εξαιτίας των αποσπάσεων, που έγιναν, έχουν καλυφθεί, ή όχι;
Ε. Ποια τα τυπικά προσόντα(κλάδος, βαθμός κ.λ.π) ενός εκάστου των αποσπασθέντων;
ΣΤ. Εκκρεμούν πειθαρχικές διώξεις κι’ αν ναι, σε βάρος ποιών απ’ τους αποσπασθέντες; και τέλος
Ζ. Έχουν γίνει καταγγελίες ή όχι (κι’ αν ναι σε βάρος ποιών)για συμπεριφορές απάδουσες της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας; (σύμφωνα με τις επιταγές του ισχύοντα κώδικα Δημοσίων υπαλλήλων)
 
 

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει