Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Αύξηση των μορίων στις προσλήψεις για το Νομό Σερρών ως παραμεθόριας περιοχής και επιδότηση κατοικίας εντός των ορίων του Νομού και των υπαλλήλων των ΟΤΑ α’ βαθμού και των ν.π.δ.δ. αυτών

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

 

ΘΕΜΑ :  « Αύξηση των μορίων στις προσλήψεις για το Νομό Σερρών ως παραμεθόριας περιοχής και επιδότηση κατοικίας εντός των ορίων του Νομού και των υπαλλήλων των ΟΤΑ α’ βαθμού και των ν.π.δ.δ. αυτών ».

Στην αρμόδια Επιτροπή της Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής ψηφίσθηκε άρθρο που αφορά την αύξηση των μορίων που δίνονται στις προσλήψεις για το Ν. Σερρών ως παραμεθόριας περιοχής μέσω του ΑΣΕΠ και η επιδότηση κατοικίας εντός των ορίων του Νομού και των υπαλλήλων των ΟΤΑ α’ βαθμού και των ν.π.δ.δ. αυτών στο σχέδιο Νόμου  ‘’Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου’’.

Συγκεκριμένα προκειμένου να τονωθεί η αποκέντρωση και να δοθεί η δυνατότητα στους κατοίκους παραμεθορίων περιοχών, όπως ο Ν. Σερρών να παραμείνουν στις περιοχές τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα εργασία και εισόδημα λαμβάνονται επιπλέον κίνητρα για τις περιοχές αυτές όπως

1. Αύξηση του αριθμού των μονάδων με τις οποίες μοριοδοτούνται οι δημότες συγκεκριμένων περιοχών της Ελλάδας όπως ο Ν. Σερρών που με τον Ν. 3613/2007 είναι παραμεθόριος στο σύνολο του, όταν επιδιώκουν διορισμό σε θέση της περιοχής τους.

Ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης παίρνοντας τον λόγο ζήτησε να γίνει διπλασιασμός των μορίων που δίνονται για τους δημότες των παραμεθορίων περιοχών.

2. Σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, οι υπάλληλοι Δήμων και Κοινοτήτων των ν.π.δ.δ. αυτών, οι οποίοι υπηρετούν σε προβληματικές περιοχές, δικαιούνται επιδότηση κατοικίας, εφόσον η κατοικία που αγοράζουν ή ανεγείρουν βρίσκεται στην περιοχή της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου ή της Κοινότητας ή του ν.π.δ.δ. των ΟΤΑ που υπηρετούν.

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει, ωστόσο για τους τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. και ΟΤΑ β΄βαθμού οι οποίες δικαιούνται το εν λόγω ευεργέτημα, εφόσον η κατοικία που αγοράζουν ή ανεγείρουν βρίσκεται εντός των ορίων του προβληματικού Νομού που εδρεύει η υπηρεσία τους.

Για τους λόγους ίσης μεταχείρισης με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται το δικαίωμα επιδότησης κατοικίας για αγορά ή ανέγερση κατοικίας εντός των ορίων του προβληματικού Νομού και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ βαθμού και των ν.π.δ.δ. αυτών.

Τέλος ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης τόνισε την αναγκαιότητα να εφαρμόζεται ο νόμος των υποχρεωτικών μετατάξεων σε παραμεθόριες περιοχές όπως ο Ν. Σερρών στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις διότι μέχρι τώρα εφαρμόζεται μετ’ εμποδίων και συχνά καταστρατηγείται και στα Νοσοκομεία για το νοσηλευτικό προσωπικό όπου παρατηρείται κωλυσιεργία.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει