Βάσιμη διαμαρτυρία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.)

Share:

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Ν.Δ.  Ν. Σερρών
Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 

Αθήνα , 15 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

 

Θέμα : ‘’ Βάσιμη διαμαρτυρία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) ‘’

Όπως φαίνεται από σειρά σχετικών επιστολών της  Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, ο κλάδος διαμαρτύρεται εντονότατα  από την άρνηση της κυβέρνησης, να αποδεχθεί το αίτημα για την απαλλαγή του κλάδου από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων.

Όπως αναλύεται με βάσιμα επιχειρήματα, η περίπτωση φοροδιαφυγής του κλάδου είναι αδύνατη, αφού εκ των πραγμάτων, λόγω της σύνδεσης των πρακτορείων με την ΟΠΑΠ ΑΕ μέσω τερματικών μηχανών, η οποιαδήποτε συναλλαγή καταχωρείται αυτόματα στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Μάλιστα η Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., προτείνει νέο τρόπο φορολόγησης με συγκεκριμένα μέτρα, μεταξύ των οποίων και το μέτρο της 10% φορολόγησης επί της προμήθειας.

Επειδή με τις προτάσεις της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., εξυπηρετείται το Δημόσιο αφού με την παρακράτηση, αφενός θα προεισπράττονται οι φόροι, αφετέρου δε θα διασφαλίζονται τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου κατά 100%.

Επειδή με την τήρηση των βιβλίων  ο κλάδος θα επιβαρυνθεί – και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης – με δαπάνες αμοιβών προς τρίτους (πχ. λογιστές) χωρίς να αυξηθούν τα έσοδα του Δημοσίου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Αν προτίθεται να αποδεχθεί το καθ’ όλα δίκαιο αίτημα της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., για την μη τήρηση των βιβλίων εσόδων – εξόδων, δεδομένου ότι ο κλάδος έχει βεβαιωμένο το 100% των εσόδων του από το ίδιο το κράτος.

Ο ερωτών Βουλευτής
 
Λεονταρίδης Θεόφιλος

Previous Article

Υπερβολικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ, αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ, καθώς και απεντάξεις έργων

Next Article

Απάντηση έδωσε το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων , σε ερώτηση του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη , για την ενδεχόμενη απόφαση να κλείσει το Γυμνάσιο Γαζώρου