Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Βελτίωση του Ν. 4014/2011 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών

Αθήνα ,  26 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον Υπουργό

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο

Θέμα : « Βελτίωση του Ν. 4014/2011 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων »
 
Ο Νόμος 4014/2011 δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να τακτοποιήσει τυχόν αυθαιρεσίες του ακινήτου (όταν αυτό έχει χτιστεί με οικοδομική άδεια) αλλά και κατασκευές στο σύνολό τους (όταν δεν έχει εκδοθεί για αυτές οικοδομική άδεια).

Ωστόσο, έχει αποδειχθεί κατά την εφαρμογή του ότι παρουσιάζει πολλές αδικίες και δυσκολίες, με αποτέλεσμα πολλοί ενδιαφερόμενοι να μην εντάσσονται τελικά στις ρυθμίσεις που τους παρέχει ο Νόμος για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων τους.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση (Α) υπάρχουν πολλές περιοχές , με πληθώρα  αυθαιρέτων κτισμάτων, οι οποίες, έχουν ενταχθεί στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο πολλές δεκαετίες πριν, έχουν αρχίσει οι πολεοδομικές μελέτες αλλά ακόμα δεν έχουν εγκριθεί τελικά, γνωρίζοντας όμως, τους προτεινόμενους όρους  δόμησης, αρτιότητες κλπ. Σε όμορες από αυτές τις περιοχές, έχουν ήδη εγκριθεί τα Σχέδια Πόλεως, οπότε οι όποιες τακτοποιήσεις τώρα, γίνονται με 70 % λιγότερο κόστος, διότι σε αυτές που στερούνται ακόμα την τελική έγκριση Σχεδίων Πόλεως,  ο συντελεστής 2β είναι 1,7 π.χ. κτίσματα της ιδίας εποχής σε απόσταση ολίγων μέτρων  έχουν 70% διαφορά προστίμου. Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαίο να θεωρηθεί ο συντελεστής επιβάρυνσης 1,3 και όχι 1,7, δηλαδή επιβάρυνση της τάξης 30% και όχι 70%, για τις περιοχές που εκκρεμεί το Σχέδιο Πόλης.

Στην δεύτερη περίπτωση (Β) η παλαιότητα των κτιρίων είναι ιδιαίτερα ανασταλτικός παράγοντας. Για παράδειγμα, κτίσμα του 1983 – αν έχει δηλωθεί με τον Ν.1337, – ως πρώτη κατοικία  100 μ2 εντός Σχεδίου Πόλεως πληρώνει πρόστιμο 2016 ευρώ, αλλά ανάλογο ακριβώς κτίσμα  του 1984 (δηλαδή μια χρονιά μετά) πληρώνει πρόστιμο 13.863  ευρώ, δηλαδή 533% περισσότερο.

Γι’ αυτούς τους λόγους προτείνεται: 1) Για κτίσματα   περιόδου έως 1983  ο συντελεστής   παραμένει 0.15, 2) Για κτίσματα   της περιόδου 1984-1990  ο συντελεστής να είναι  0.50, 3) Για κτίσματα   της περιόδου 1991-1997  ο συντελεστής να είναι  0.60, 4) Για κτίσματα   της περιόδου 1998-2003  ο συντελεστής να είναι  0.70, 5) Για κτίσματα   της περιόδου 2003-2008  ο συντελεστής να είναι  0.80, 6) Για κτίσματα   της περιόδου 2009-2011  ο συντελεστής να είναι  0.90.

Έτσι, για παράδειγμα για κτίσμα 100 μ2 πρώτη κατοικία σε περιοχή υπό τελική έγκριση Σχέδιο Πόλης και Τιμή Ζώνης 850ευρω θα ισχύει συνδυασμός των παραπάνω 2  ( Α και Β  ) προτάσεων τα πρόστιμα που θα ισχύουν θα είναι τα εξής:

– για κτίσματα  1984-1990 , πρόστιμο ……6.630 ευρώ   και όχι 13872 ευρώ που ισχύει τώρα

– για κτίσματα  1991-1997 , πρόστιμο …..7.950 ευρώ   και όχι 13872  ευρώ που ισχύει τώρα

– για κτίσματα  1998-2003 , πρόστιμο …..9.282 ευρώ   και όχι 13872 ευρώ που ισχύει τώρα

– για κτίσματα  2004-2008  , πρόστιμο …..10.688 ευρώ   και όχι 17.340 που ισχύει τώρα

– για κτίσματα  2008-2011 , πρόστιμο …..11.934 ευρώ   και όχι 17.340 που ισχύει τώρα .

Επιπροσθέτως, για  αυθαίρετα  κτίσματα μεγάλου εμβαδού όπως αυτά που κτίστηκαν μετά το 1983, τα πρόστιμα είναι μεγάλα (σε συνδυασμό με την μεγάλη τους επιφάνεια ) και πολλοί ιδιοκτήτες αδυνατούν να τα αποπληρώσουν. Γι’ αυτό είναι χρήσιμο να εφαρμοστεί και σ’ αυτές τις περιπτώσεις επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 Εάν προτίθεστε να τροποποιήσετε τον Νόμο 4014/2011 περιλαμβάνοντας τις παραπάνω Νομοθετικές αλλαγές, έτσι ώστε και μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερόμενων να τακτοποιήσει τα αυθαίρετα κτίσματά του και το κράτος να εξοικονομήσει παράλληλα χρήματα;

Απάντηση Υπουργείου

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει