Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την υλοποίηση τους.

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

« Θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι η διαφορετικότητα κεντάει ένα πλούσιο χαλί, και πρέπει να καταλάβουμε πως όλοι οι κόμποι του χαλιού έχουν ισότιμη αξία, ανεξάρτητα από το χρώμα τους. ( Maya Angelou, 1928-2014, Αφροαμερικανίδα ποιήτρια)

Τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αποβλέπουν στο να διασφαλιστεί ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας, αλλά και της ελευθερίας των ατομικών επιλογών, η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία, ο σεβασμός της διαφοράς και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες, η ισότητα ευκαιριών, η προσβασιμότητα, καθώς και ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρίες και ο σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρίες να διατηρήσουν την ταυτότητά τους.

Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες για να μην είναι οι ανάπηροι «αποκλεισμένοι» αλλά να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας . Για τον λόγο αυτό μίλησα επανειλημμένως στη Βουλή συγκεκριμένα :

Αναφορά και θεσμοθέτηση στη Βουλή για τον προσωπικό βοηθό :

« είναι ένας νέος θεσμός που στοχεύει στην αυτόνομη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, τη αποϊδρυματοποίησή τους και την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής για τα ίδια τα άτομα και τις οικογένειες τους»

Ομιλία για Εθνικό Σχέδιο Δράσης για ΑμεΑ:

«Μέσα από έξυπνες και στοχευμένες πολιτικές προκρίνουμε μία σύγχρονη και εξειδικευμένη αντίληψη που θα προωθεί τα αναγκαία μέτρα και τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τη θεσμική προστασία των ατόμων με αναπηρία:

  • Θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής κάρτας αναπηρίας για περισσότερες και μεγαλύτερες υπηρεσίες .
  • Προστασία των δικαιωμάτων των ΑμεΑ ( γενναία εμπροσθοβαρή φορολογική πολιτική .
  • Για την παιδεία : πρόσβαση σε σχολικά κτήρια , δια βίου εκπαίδευση, ψηφιακή κατάρτιση , αναβαθμισμένοι βρεφονηπιακοί σταθμοί ( με ψυχολόγους , ψυχιάτρους κλπ) .
  • Για την καθημερινότητα : προσωπικός βοηθός , αυτόνομη κατοικία
  • Για την υγεία : βελτίωση της πρόσβασης σε όλες τις δομές υγείας και αποθεραπείας. Αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών υγείας .
  • Για την απασχόληση : κίνητρα για νέα μέτρα απασχόλησης .
  • Για τον τουρισμό , πολιτισμό : προσβασιμότητα σε πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα , παραλίες , αρχαιολογικούς χώρους , ιστορικά μνημεία κ.α .

Πέρα όμως από τη διασφάλιση των βασικών αυτών δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρίες, οφείλουμε ως Κράτος και ως πολίτες να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνίας απέναντι σ’ αυτό το ευαίσθητο θέμα ενθαρρύνοντας το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρίες∙ να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις επιβλαβείς πρακτικές που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βασίζονται στο φύλο και την ηλικία, σε όλους τους τομείς της ζωής, καθώς και να προάγουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων, προσόντων και ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρίες και της συνεισφοράς τους στον εργασιακό χώρο και την αγορά εργασίας.

 

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει