Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Δημιουργία Παραρτήματος Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης στο Νομό Σερρών. Στις 25 Αυγούστου ξεκινά ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημιουργία Παραρτήματος Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης στο Νομό Σερρών. Στις 25 Αυγούστου ξεκινά ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων.

Στις 30 Μαΐου 2014, ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης, από τη θέση τότε του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοίνωσε τη δημιουργία, στο Νομό Σερρών, Παραρτήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης, που θα λειτουργούσε εντός του Αυγούστου στις Σέρρες. Αυτό πλέον έχει δρομολογηθεί και στις 25 Αυγούστου ξεκινά ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων.

«Το Παράρτημα της Σχολής θα επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο στον τομέα του κρέατος. Μέσα σε δύο (2) περίπου μήνες καθημερινής και εντατικής παρακολούθησης μαθημάτων και πρακτικής εκπαίδευσης, ο νέος κρεοπώλης, με  τη θέληση και την αγάπη για αυτό που κάνει, μπορεί να λάβει στέρεες για την σταδιοδρομία του βάσεις και τεχνικές γνώσεις», δήλωσε τότε ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Το Παράρτημα της Σχολής Κρέατος θα λειτουργεί επί τη βάση ειδικών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και πρακτική άσκηση και θα εκπαιδεύουν τους κρεοπώλες, τους εκδοροσφαγείς και τους κτηνιάτρους που ασκούν τον επίσημο έλεγχο στα κρεοπωλεία ή στα σφαγεία, σύμφωνα με τις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και εμπορίας του κρέατος και της ποιότητας των σφάγιων.

«Η ίδρυση του παραρτήματος κρίνεται αναγκαία, λόγω του αυξημένου αριθμού των υποψήφιων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων – τα αιτήματα μόνο για το Νομό Σερρών αγγίζουν κατά προσέγγιση τα εξήντα (60) σε ετήσια βάση – και της αδυναμίας εξυπηρέτησής τους μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τη Σχολή στη Θεσσαλονίκη. Με τον τρόπο αυτό, θα μειώσουμε σημαντικά το χρόνο αναμονής των ενδιαφερομένων, ο οποίος είναι ιδιαίτερα μεγάλος, δεδομένης της αυξημένης ζήτησης για το επάγγελμα του κρεοπώλη. Αρκεί να σας αναφέρω, ότι η αναμονή κυμαίνεται από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες για τα απογευματινά τμήματα και φθάνει τους έξι (6) μήνες  έως έναν (1) χρόνο για τα πρωϊνά», υπογράμμισε ο κ. Λεονταρίδης.

Στο Παράρτημα της Σχολής θα εκπαιδεύονται κρεοπώλες ή όσοι θέλουν να ασχοληθούν με τη διαδικασία της σφαγής και επεξεργασίας του κρέατος και των προϊόντων τους, δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η απόκτηση βεβαίωσης, αν κάποιος θέλει να εργαστεί σε καταστήματα επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας κρέατος και προϊόντων του ή να ανοίξει δικό του κρεοπωλείο.

Η είσοδος στο Παράρτημα της Σχολής θα γίνεται χωρίς προκαρτατικές εξετάσεις, ενώ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραιτήτως να είναι απόφοιτοι γυμνασίου για να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Ως προς την χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και των εκδοροσφαγέων, αυτή καθορίζεται σε τριακόσιες (300) ώρες συνολικά, επί δώδεκα (12) συνεχείς εβδομάδες. Θα περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική διδασκαλία με τη βοήθεια κατάλληλων εποπτικών μέσων.
  • Πρακτική εκπαίδευση.
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις εκτροφής και σφαγής σφαγίων ζώων και σε επιχειρήσεις επεξεργασίας, συντήρησης και εμπορίας κρεάτων γενικώς.
  • Πρακτική άσκηση σε κρεοπωλεία ή άλλες εγκαταστάσεις κρέατος.

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των θεωρητικών μαθημάτων, των πρακτικών εκπαιδεύσεων, των εκπαιδευτικών επισκέψεων και της πρακτικής άσκησης, θα χορηγείται από τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Γεωργίας βεβαίωση κρεοπώλη στους εκπαιδευόμενους, ύστερα από σχετική επιτυχή εξέτασή τους.

Τέλος, έπειτα από σχετικές συζητήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θεόφιλου Λεονταρίδη με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, διευκρινίστηκαν οι χώροι διδασκαλίας και πρακτικής, αλλά και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την απρόσκοπτη εκπαίδευση των υποψηφίων κρεοπωλών.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει