Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο Νόμος υπ΄αριθμ. 3714 / 2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄231 / 7.11.08 ) στον οποίο εμπεριέχεται και η τροπολογία που αφορά το επίδομα των 120 Ευρώ των παραμεθορίων περιοχών

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

       

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο Νόμος υπ΄αριθμ. 3714/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄231 / 7.11.08 ) « περί προστασίας δανειοληπτών και άλλες διατάξεις», στον οποίο εμπεριέχεται και η τροπολογία που αφορά το επίδομα των 120 Ευρώ των παραμεθορίων περιοχών για τους δικαιούχους του Ν. Σερρών. Συγκεκριμένα το άρθρο 9 του παρόντος νόμου αναφέρει:«Το επίδομα της παραγράφου 4 περίπτωση γ΄ του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄) χορηγείται από 1.1.2009 και στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που υπηρετούν στο Νομό Σερρών, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης του ανωτέρου επιδόματος»

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει