Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Διαβητική – Χορήγηση Αντλιών Συνεχούς ‘Εγχυσης Ινσουλίνης

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας κ. Παπαδόπουλο

 

θέμα: “Χορήγηση αντλιών συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης”

 

Με την υπ’ αριθμ. 7285/3-5-01 ερώτηση που κατέθεσα στη Βουλή σχετικά με την χορήγηση αντλιών συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου Ι, καθώς και την κάλυψη της αγοράς των συσκευών και του μηνιαίου κόστους αναλωσίμων, έλαβα την απάντηση πως το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας προχωρεί στις νόμιμες διαδικασίες για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, ώστε να δοθεί λύση στο θέμα.

Σήμερα και μετά την πάροδο έξι (6) μηνών όχι μόνο δεν εκδόθηκε προεδρικό δισταγμό αλλά περιπλέχθηκαν περισσότερο τα πράγματα και υπήρξε το σκεπτικό από το Υπουργείο να δοθεί λύση με υπουργική απόφαση χωρίς να προσδιορίζεται χρονικά η έκδοση της και ότι η απόφαση αυτή θα είναι κοινή για όλα τα ταμεία.

Ήδη όμως υπάρχει απόφαση από το Ταμείο του Ι.Κ.Α. που χορηγεί όλα όσα έχουν σχέση με την αντλία, το ίδιο συμβαίνει και με το Τ.Ε.Β.Ε. και Ο.Γ.Α. που καλύπτουν τους ασφαλισμένους τους. Οι μόνοι που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά για τη χορήγηση της αντλίας είναι οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου.


Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:


1. Πότε θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση ώστε να δοθεί λύση για την χορήγηση αντλιών συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου Ι από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς.
2. Γιατί μέχρι τώρα τα άτομα που είναι ασφαλισμένα στο Δημόσιο και έχουν τα ίδιο δικαιώματα στα θέματα Υγείας δεν καλύπτονται για την αγορά αντλίας από τον ασφαλιστικό τους φορέα.

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει