Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Διατήρηση του Γραφείου Υδραυλικών Έργων της ΔΕΚΕ Σερρών με τις αρμοδιότητές τους

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής  Ν.Δ.  Ν. Σερρών
Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 

Αθήνα ,  31 Ιανουαρίου  2012

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τα Υπουργεία

1)    Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

2)    ΥΠΕΚΑ

 

Θέμα : «Διατήρηση του Γραφείου Υδραυλικών Έργων της ΔΕΚΕ Σερρών με τις αρμοδιότητές τους»

 

Το Γραφείο υδραυλικών έργων της ΔΕΚΕ ασκούσε έως τις 30-06-2011 το χειρισμό των Θυροφραγμάτων της λίμνης Κερκίνης και είχε την ευθύνη για την αντιπλημμυρική προστασία του νομού Σερρών, στο πλαίσιο της διαρκούς παρατήρησης και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού του ποταμού Στρυμόνα, καθώς επίσης και την ευθύνη της συντήρησης, του ελέγχου, του σχεδιασμού και προγραμματισμού για την ολοκλήρωση των έργων.

Στο κτίριο υπάρχει σημαντικό αρχείο των έργων, που αποτελεί εργαλείο για την διαχείριση των νερών του Στρυμόνα και για την συντήρηση, συμπλήρωση και επέκταση των έργων. Τα αντιπλημμυρικά έργα δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρκής ανάγκη για τον σχεδόν καθημερινό έλεγχο και ρύθμιση των νερών του Στρυμόνα, ώστε να αντιμετωπίζονται τόσο οι πλημμύρες όσο και οι αρδευτικές ανάγκες των πάνω από 600.000 στρεμμάτων.

Για τους παραπάνω λόγους υπήρχε από την δεκαετία του ’30 μέχρι 30/06/2011 οργανική υπηρεσιακή μονάδα, που ασχολιόταν αποκλειστικά με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ρύθμιση των νερών του ποταμού Στρυμόνα.

Με την εφαρμογή του Καλλικράτη οι υπάλληλοι του Γραφείου Υδραυλικών έργων της ΔΕΚΕ /ΠΚΜ  ενσωματώθηκαν στην Δ/νση  Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών και μεταφέρθηκαν σε άλλο κτίριο (20 μέτρα μακρύτερα από τον προηγούμενο) απασχολούμενοι με άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει στοιχειώδης έλεγχος και μέριμνα για τις αρμοδιότητες παρακολούθησης και ρύθμισης των νερών του Στρυμόνα, με συνέπεια την έλλειψη ελέγχου των έργων και ορατό τον κίνδυνο ζημιών και την δημιουργία προβλημάτων στην αντιμετώπιση πλημμύρων και στην κάλυψη των μελλοντικών αρδευτικών αναγκών.

Το Γραφείο Υδραυλικών Έργων Σερρών της ΔΕΚΕ/ΑΔΜ-Θ είχε μέχρι 30/06/2011 τις παρακάτω αρμοδιότητες στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα:

1)Παρακολούθηση, συντήρηση και διαχείριση δώδεκα (12) μετεωρολογικών σταθμών και τεσσάρων (4) σταθμημέτρων με χρηματοδότηση του ΥΠΕΚΑ (εγκατάσταση και λειτουργία).

2)Παρακολούθηση, συντήρηση και διαχείριση του φράγματος Λιθοτόπου στην λίμνη Κερκίνη στον ποταμό Στρυμόνα και του φράγματος Συμβολής επί του ποταμού Αγγίτη. Η ποσότητα του νερού που διαχειρίζεται στα υγρά έτη ξεπερνά τα 2 δις m3 .

3) Παρακολούθηση , συντήρηση και διαχείριση τριών (3) υδροληψιών (έργα κεφαλής) επί του ποταμού Στρυμόνα και της λίμνης Κερκίνης για την άρδευση της πεδιάδας των Σερρών.

4) Διαχείριση ετήσιων αγροζημιών λόγω ανύψωσης της στάθμης της λίμνης Κερκίνης με καταβολή αποζημιώσεων. Η αποζημίωση καλύπτει έκταση περίπου 2.000 στέμματα.

5) Έλεγχος και συντήρηση των αναχωμάτων του ποταμού Στρυμόνα σε μήκος 108 km και ειδικότερα συστηματικός έλεγχος των ευπαθών αναχωμάτων στην περιοχή της τέως λίμνης Αχινού σε μήκος 25 km περίπου.

6) Έλεγχος και συντήρηση της κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε μήκος περίπου 30 km εντός της Π.Ε. Σερρών.

7) Έλεγχος, παρακολούθηση και συντήρηση των αναχωμάτων της λίμνης Κερκίνης σε μήκος περίπου 21 km (Ανατολικό & Δυτικό Ανάχωμα).

8) Παρακολούθηση και συντήρηση χειμάρρων και τάφρων πεδινής ροής για την αντιπλημμυρική προστασία των κατοικημένων περιοχών και των καλλιεργημένων εκτάσεων συνολικού μήκους περίπου 130 km.

9) Σύνταξη μελετών, τευχών δημοπράτησης, έλεγχο αμμοληψιών και γενικότερα διαχείριση και παρακολούθηση των αναγκών που σχετίζονται με έργα και δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και αρδευτικών αναγκών στην πεδινή ζώνη της πεδιάδος των Σερρών.

10) Επίβλεψη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και εγγειοβελτιωτικών έργων.

 Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1)     Εάν λόγω της παραπάνω διαχειριστικής ιδιαιτερότητας στον ποταμό Στρυμόνα και την λίμνη Κερκίνη, δοθεί μέριμνα για την οργάνωση ξανά υπηρεσίας με ανάλογες αρμοδιότητες ;
2)     Εάν συμπεριληφθεί  στο Οργανόγραμμα της Περιφέρειας υπηρεσία με ανάλογες αρμοδιότητες με ίδρυση συγκεκριμένης οργανικής μονάδος;
3)     Εάν μέχρι την λειτουργία του νέου Οργανογράμματος της Περιφέρειας πρέπει να εξακολουθήσουν να λειτουργούν στο χώρο του κτιρίου που στεγάζονταν τα γραφεία Υδραυλικών Έργων της ΔΕΚΕ, οι υπάλληλοι που ήταν επιφορτισμένοι με τις αρμοδιότητες που έχουν περιγραφεί;

Ο Ερωτών Βουλευτής

                                                                                                
Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει