Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Επερώτηση για της Επιδοτήσεις στους Αγρότες

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

 

 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Γεωργίας

Παρά το γεγονός ότι ο γεωργοκτηνοτροφικός κόσμος της χώρας διέρχεται, λόγω της αλλοπρόσαλλης, ανάλγη­της και αντιαγροτικής πολιτικής της Κυβέρνησης Σημίτη, βαθιά κρίση και παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέ­ρος των επιδοτήσεων των αγροτικών μας προϊόντων κα­ταβάλλεται τα τελευταία χρόνια, πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων, το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με την καταβολή των επιδοτήσεων της εσοδείας 2001.

Συγκεκριμένα, ενώ οι επιδοτήσεις (στρεμματικές ενι­σχύσεις του ΟΣΔΕ για τα δημητριακά, επιδοτήσεις ελαιο­λάδου, επιδοτήσεις βιομηχανικής τομάτας, επιδοτήσεις καπνού και βάμβακος, επιδοτήσεις κτηνοτροφίας), έπρε­πε ν’ αρχίσουν να καταβάλλονται από τα μέσα Οκτωβρίου 2001 και να ολοκληρωθεί η καταβολή τους μέχρι το τέλος του έτους, μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο μέρος αυτών αντί να βρίσκεται στα χέρια των αγροτών, από λάθη και παραλείψεις της Κυβέρνησης και από δυσλειτουργία των νεοσύστατων Οργανισμών του Υπουργείου Γεωργίας, πα­ραμένουν στα Ταμεία της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλά­δος.

Το γεγονός αυτό δημιούργησε αναστάτωση στους γεωργοκτηνοτρόφους της χώρας μας και είχε σαν αποτέλε­σμα οι περισσότεροι από αυτούς να περάσουν σχεδόν με άδειο το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

      Δίκαια λοιπόν οι γεωργοκτηνοτρόφοι της χώρας μας θεωρούν ότι η καταστροφική για την Ελληνική ύπαιθρο πολιτική σας στο θέμα των επιδοτήσεων είναι πολιτική ψυχολογικής καταπίεσης και εκδίκησης προς τον χώρο αυτό, προκειμένου να καμφθεί η αγωνιστικότητα τους, ως προς την διεκδίκηση για την επίλυση των δίκαιων αιτημά­των τους.

      Επίσης, η μέχρι τώρα λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαί­ωσε πλήρως τις θέσεις της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, η οποία έγκαιρα σας προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν με την κακή οργάνωση και τη δυσλειτουργία του Οργανισμού σοβαρές καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων και σοβα­ρά λάθη και παραλείψεις στους απαιτούμενους ελέγχους, αφού ποσοστό που αγγίζει το 70% των γεωργοκτηνοτρόφων θεωρούνται ως μη δικαιούχοι επιδοτήσεων.

      Εσείς δε στερούμενοι κάθε ίχνους λογικής ισχυρίζε­στε, χωρίς ντροπή ότι υπεύθυνοι για τις καθυστερήσεις είναι οι γεωργοκτηνοτρόφοι γιατί δήθεν εν γνώσει τους υπέβαλαν λανθασμένα στοιχεία, παραγνωρίζοντας όμως ότι τα ίδια στοιχεία υποβάλλουν κατ’ έτος, χωρίς όμως να έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα οι καθυστερήσεις και οι ανωμαλίες στην καταβολή των επιδοτήσεων του 2001. Κατόπιν αυτών,

ΕΠΕΡΩΤΑΣΘΕ κ. Υπουργέ

  1) Τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε προκειμένου να δο­θεί λύση στο πρόβλημα των μη έγκαιρων επιδοτήσεων των γεωργοκτηνοτρόφων της χώρα μας και στο κατ’ επέ­κταση οξύ οικονομικό πρόβλημα που αυτοί αντιμετωπί­ζουν;

  2) Πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλε το αντίστοιχο ποσό των επιδοτήσεων στην Ελλάδα;

  3) Τι μέτρα θα πάρετε προκειμένου να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ;

(Αριθμ. Επερ. 36, ημερ. Κατάθ. 18-1-2002)

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει