Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Επιβεβαίωση του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη για την επίλυση του ζητήματος της παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων στους αγρότες

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Επιβεβαίωση του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη για την  επίλυση του ζητήματος της παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων στους αγρότες»

Με το δελτίο Τύπου στις 14-11-2013 με θέμα «Παράταση παραχώρησης δημοσίων καλλιεργητικών εκτάσεων και τροποποίηση του Ν. 4061/2012 για χρήση αυτών των εκτάσεων τα επόμενα χρόνια ο βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης προανήγγειλε μετά την συνάντηση του με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσαυτάρη την ψήφιση νόμου που θα επιλύει όλα αυτά τα ζητήματα προσωρινών διανομών που ήταν σε εκκρεμότητα.

Και μάλιστα ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης δήλωσε τότε ότι «Πρόθεση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  είναι να επιλύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα των διαθέσιμων εκτάσεων για να δοθούν αυτά προς χρήση στους αγρότες τροποποιώντας τον Ν. 4061/2012.»

Πράγματι 2 μήνες μετά έρχεται το σχετικό Νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των Τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις» όπου μεταξύ των άλλων σημαντικών θεμάτων περιλαμβάνει και την διάταξη που επιλύει αυτά τα ζητήματα.

Τοποθετούμενος ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης στη Βουλή μεταξύ των άλλων τόνισε τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι το νομοσχέδιο αυτό επιλύει πολλά ζητήματα, που αφορούν την αγροτική και τη ζωική παραγωγή αναφορικά με την ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων, την προστασία των καταναλωτών, και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Θεωρώ σημαντικές τις διατάξεις που βελτιώνουν το καθεστώς παραχώρησης για γεωργική εκμετάλλευση σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Ως γνωστόν, την περυσινή χρονιά, δεν εφαρμόστηκε ο Νόμος 4061/2012 και δώσατε κ. Υπουργέ εντολή στις περιφέρειες να παραταθούν οι μισθώσεις μετά από υποβολή σχετικών αιτήσεων από τους καλλιεργητές, λαμβάνοντας πρόνοια ώστε να ικανοποιηθούν ισόρροπα, με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό των εκμεταλλεύσεων, όλες οι αιτήσεις ειδικά νέων αγροτών.

Με το νέο νόμο που ψηφίζουμε τώρα οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που μίσθωναν πριν την δημοσίευση του παρόντος νόμου αγροτικά ακίνητα, μπορούν με αίτηση τους προς την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας της χώρας, να ζητήσουν την παραχώρηση ακινήτων για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη, το οποίο δεν δύναται να παραταθεί.

Η απόφαση παραχώρησης χρήσης εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη. Το τίμημα της παραχώρησης είναι ετήσιο και ορίζεται μέχρι 5 € το στρέμμα».

Όλα αυτά είχαν καταγραφεί με δελτίο που είχε δώσει στην δημοσιότητα ο βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης στις 14-11-2013.

Συνεχίζοντας την ομιλία του στη Βουλή ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης είπε:

«Στην Περιφερειακή ενότητα Σερρών έχουμε τη διαχείριση των εκτάσεων στις ζώνες έργων, στον ποταμό Στρυμόνα, στη τάφρο της Μπέλιτσας και της λίμνης Κερκίνης.

Οι εκτάσεις αυτές ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο (στην Κτηματική Υπηρεσία) και η διαχείριση τους είχε ανατεθεί στην ΥΕΒ.

Η  ΥΕΒ με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, ανέθεταν το πρακτικό μέρος της διαδικασίας των προσωρινών διανομών στο Τμήμα Εποικισμού των Διευθύνσεων Γεωργίας και κατόπιν εισέπρατταν οι ίδιες το σχετικό μίσθωμα.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:

  1. Ποια υπηρεσία έχει πλέον τη ευθύνη της διαχείρισης των εκτάσεων που εμπίπτουν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ζώνες έργων;
  2. Οι παραπάνω εκτάσεις συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του σημερινού σχεδίου νόμου που θα αντικαταστήσει τον Νόμο 4061/2012 ή εξακολουθεί η διαχείριση τους να διέπεται από το νομοθετικό διάταγμα 497/74;
  3. Το Ν.Δ  497/74 προέβλεπε ότι οι παραπάνω εκτάσεις δύνανται να διατίθενται «προς ενιαύσιο παραχώρηση στους ακτήμονες ή σε τρίτους δια δημοπρασίας.»

Υπάρχουν και κάποια άλλα ερωτήματα που πρέπει να διευκρινισθούν όπως:

«Οι προσωρινές εκμισθώσεις γίνονταν με κοινωνικά κριτήρια, και εκτός των κατά κύριον επάγγελμα αγροτών, μίσθωναν μικρότερες εκτάσεις και επαγγελματίες, ως μέτρο συμπλήρωσης εισοδήματος . Τι θα γίνει με αυτές τις κατηγορίες; Tι θα γίνει με τις εκτάσεις που έχουν μπει στην διαδικασία δημοπράτησης με τον προηγούμενο νόμο και είναι σε εξέλιξη.»

Συνεχίζοντας ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης την ομιλία του επ’ άλλων ζητημάτων του σχεδίου Νόμου, χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία του Υπουργείου για την επίλυση γραφειοκρατικών θεμάτων αδειών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων .

Τελειώνοντας ρώτησε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσαυτάρη για τρέχοντα επείγοντα ζητήματα που αφορούν τις εκκρεμότητες της ενιαίας ενίσχυσης ιδίως των κτηνοτρόφων λόγω των βοσκοτόπων που είχαν ως συνέπεια να μην πληρωθούν κτηνοτρόφοι και αγρότες.

Σύμφωνα με τον κ. Υπουργό οι εκκρεμότητες αυτές θα τακτοποιηθούν μέχρι τα  τέλη Ιανουαρίου.

Επίσης ο βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης ρώτησε τον κ. Υπουργό τι γίνεται με τα βιβλία εσόδων – εξόδων  που θα ισχύουν για τους αγρότες με εισόδημα πάνω από 10.000€.

«Υπάρχει σύγχυση και οι αγρότες χρειάζονται ενημέρωση διότι είναι απροετοίμαστοι».

Ολοκληρώνοντας ο κ. Βουλευτής τόνισε ότι για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, πρέπει να υπάρξει ολοκληρωμένη πρόταση για να αντιμετωπιστούν σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία τα αγροτικά, κτηνοτροφικά και πτηνοτροφικά δάνεια.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει