Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Επιβολή φόρου πολυτελείας για τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα των πολυτέκνων

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών
 

Αθήνα, 31-012013

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργόν Οικονομικών κ. Στουρνάρα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: Επιβολή φόρου πολυτελείας για τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα των πολυτέκνων.

 Με την διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 και 5 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «..2. Πολύτεκνες οικογένειες… δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του κράτους..5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους..». Η κατάσταση της υπογεννητικότητας στη χώρα μας έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις και ήδη το 20% του πληθυσμού της (2.141.786) είναι άνω των 65 ετών

Στο πλαίσιο της δημογραφικής πολιτικής και για την ενθάρρυνση των γεννήσεων με το άρθρο 12 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ. 15Α της 25-1-2004), που αντικατέστησε το άρθρο 36 του Ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151Α της 17-9-1985), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ 142Α της 28-6-2007), θεσπίσθηκε ως δημογραφικό κίνητρο και ορίσθηκε ότι:

«Αυτοκίνητα για τη μεταφορά προσώπων, με κυλίνδρισμά κινητήρα μέχρι και δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστοί, που παραλαμβάνονται για προσωπική και οικογενειακή χρήση από πολύτεκνους γονείς, που έχουν κατά το χρόνο της παραλαβής τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης. Για αυτοκίνητα με κυλίνδρισμά κινητήρα άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών, η απαλλαγή περιορίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους ταξινόμησης».

Όπως είναι ευνόητο, μια πολύτεκνη οικογένεια που έχει τέσσερα και άνω ανήλικα τέκνα είναι αναγκασμένη εκ των πραγμάτων να αποκτήσει εξαθέσιο και άνω αυτοκίνητο, αφού δεν εξυπηρετείται με πενταθέσιο Ι.Χ. αυτοκίνητο. Τα αυτοκίνητα, όμως, αυτά (εξαθέσια, επταθέσια κλπ.) έχουν κυλίνδρισμά κινητήρα συνήθως τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών και άνω. Η παραλαβή τέτοιων αυτοκινήτων γίνεται από τους πολυτέκνους εξ ανάγκης και όχι από λόγους πολυτελείας.

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το υπουργείο Οικονομικών θεσπίζει φόρο πολυτελείας για τα παραπάνω αυτοκίνητα, χωρίς να υπάρχει εξαίρεση για τους πολυτέκνους, που εξ ανάγκης για την εξυπηρέτηση των πολλών μελών της οικογένειας τους παρέλαβαν τέτοια αυτοκίνητα και όχι από πολυτέλεια. Με τον τρόπο αυτό αδικούνται οι πολύτεκνες οικογένειες που εξ ανάγκης προμηθεύθηκαν τέτοια αυτοκίνητα. Λόγοι κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και δημογραφικής πολιτικής, επιβάλουν την απαλλαγή τους από τον παραπάνω φόρο, όπως, σωστά, έχει ήδη προβλεφθεί για τα ανάπηρα άτομα.

Ισοδύναμο μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί ώστε το Υπουργείο να διευκολυνθεί: τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται με σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing), καθώς είναι γνωστό ότι σημαντικός αριθμός αυτών είναι άνω των χιλίων εννιακοσίων είκοσι εννέα (1.929) κυβικών εκατοστών, τα οποία απαλλάσσονται, μπορούν να φορολογηθούν ώστε να είναι εφικτή η απαλλαγή των πολυτεχνικών αυτοκινήτων από το νέο φόρο.

Κατόπιν των ανωτέρω, Ερωτάται ο υπουργός:

Θα άρετε την ως άνω ρύθμιση, απαλλάσσοντας τα Ι.Χ. των πολυτέκνων από τον φόρο πολυτελείας;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ανδρέας Σπ. Μαρίνος

Λεονταρίδης Θεόφιλος

Κουτσογιαννακόπουλος Κων/νος

Λαμπρόπουλος Ιωάννης

Καράμπελας Γιάννης

Αντωνίου Μαρία

Παπαδόπουλος Μιχάλης

Κωνσταντινίδης Στάθης

Βλαχογιάννης Ηλίας

Σενετάκης Μάξιμος

Κλειτσιώτης Κων/νος

Ορφανός Γεώργιος

 

Απάντηση Υπουργείου

Οικονομικών

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει