Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Επικοινωνία με την Υπουργό Παιδείας κ. Νϊκη Κεραμέως και με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Βασίλειο Διγαλάκη , αρμόδιο για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, με θέμα την παντελή έλλειψη εκπροσώπησης της Πανεπιστημιούπολης Σερρών στη νέα Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

 

Επικοινωνία με την Υπουργό Παιδείας κ. Νϊκη Κεραμέως και με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Βασίλειο Διγαλάκη , αρμόδιο για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης , είχε ο Βουλευτής Σερρών Θ. Λεονταρίδης με θέμα την παντελή έλλειψη εκπροσώπησης της Πανεπιστημιούπολης Σερρών στη νέα Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και ζήτησε την ανασυγκρότηση της Δ.Ε και την ισότιμη εκπροσώπηση της ακαδημαϊκής κοινότητας της Πανεπιστημιούπολης Σερρών σε αυτήν.

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης ενημέρωσε τόσο την κυρία Υπουργό όσο και τον κ Υφυπουργό πως η Πανεπιστημιούπολη Σερρών ( πρώην ΤΕΙ ΚΜ) λειτουργεί και αναπτύσσεται εδώ και 40 έτη , συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής . Διαθέτει ένα από τα αρτιότερα campous των ελληνικών ΑΕΙ , έκτασης 250 στρεμμάτων με κτηριακές εγκαταστάσεις 60.000 τ.μ. , οι οποίες φιλοξενούν επτά προπτυχιακά ( τέσσερα μάλιστα πενταετούς διάρκειας ) και εννέα μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με πάνω από 10.000 φοιτητές , 75 περίπου μόνιμα μέλη ΔΕΠ και άλλα τόσα τεχνικού και διοικητικού προσωπικού .Επιπλέον υποστηρίζει την λειτουργία των πρώην παραρτημάτων του ΤΕΙ ΚΜ σε Κιλκίς και Κατερίνη .

Στις 14 Φεβρουαρίου 2020 αντικαταστάθηκε η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου ( μέρος του οποίου είναι πλέον η Πανεπιστημιούπολη Σερρών) . Στη νέα σύνθεση δεν συμπεριελήφθη κανένα απολύτως μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας ( στην προηγούμενη υπήρχε ένας αντιπρόεδρος και 4 μέλη ).Ουδείς πλέον στην ΔΕ γνωρίζει τα προβλήματα της πανεπιστημιούπολης ώστε να εισηγηθεί και να υποστηρίξει την έγκαιρη επίλυση τους . Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρές καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες , δημιουργεί θέματα ασφάλειας , και οδηγεί στην σταδιακή της υποβάθμιση . Ενδεικτικά αναφέρω :
• Ανάγκη άμεσης διεξαγωγής διαγωνισμών για τη συντήρηση και επισκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων . Αυτή τη στιγμή λειτουργούν παρανόμως χωρίς συντήρηση , αφού έχουν λήξη οι σχετικές συμβάσεις , θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή φοιτητών και προσωπικού .
• Αδυναμία καθοδήγησης και αξιολόγησης διοικητικού προσωπικού , αφού οι θέσεις Διευθυντού Διοικητικών Υποθέσεων και Διευθυντού Τεχνικής Υπηρεσίας είναι κενές .
• Διεκδίκηση και κατανομή νέων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού
• Προώθηση της κινητικότητας υπαλλήλων
• Έγκριση διάθεσης κλειστού και ανοιχτού αμφιθεάτρου για συνέδρια , ημερίδες , πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ σε παραγωγικούς , κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς.
• Έλλειψη εκπροσώπησης έναντι της τοπικής κοινωνίας και των αρχών .

Όλα τα ανωτέρω συνηγορούν στην αναγκαία και άμεση τροποποίηση της σύνθεσης της Δ.Ε ώστε , εφόσον αυτή παραμείνει 15μεηλής να συμπεριληφθεί ένας αντιπρόεδρος και δυο μέλη από την Πανεπιστημιούπολη Σερρών . Μόνο έτσι αποκαθίσταται η ισότιμη συμμετοχής της όσο διαρκεί η μεταβατική περίοδος , η οποία θα πρέπει να λήξει το συντομότερο δυνατόν .
Η Δ.Ε θα πρέπει να φροντίσει με κάθε νόμιμο μέσο να εκπροσωπειται κάθε Πανπιστημιούπολη από έναν τουλάχιστον αντιπρύτανη περιοριζόμενη στην διεκπερςαίωση της καθημερινότητας και να δρομολογήσει την προκήρυξη πρυτανικών εκλογών .
Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αφού μελετήσει όλα τα στοιχεία που παρέθεσε και ο κος Θ. Λεονταρίδης θα αποφασίσει επί του δίκαιου αυτού αιτήματος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Πανεπιστημιούπολης Σερρών .

 

01

02

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει