Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Επισημάνσεις του Βουλευτή στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής στο Σχέδιο Νόμου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου »

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Ν.Δ.  Ν. Σερρών
Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

 
 
Επισημάνσεις του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής στο Σχέδιο Νόμου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου »

 

Τις προτάσεις του κατέθεσε ο Βουλευτής Σερρών κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής στο Σχέδιο Νόμου για την ρύθμιση των αυθαιρέτων , με στόχο την τακτοποίησή τους με όσο το δυνατό λιγότερα πρόστιμα που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να πληρώσει σε βάθος χρόνου.

Ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης επεσήμανε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής , κ. Παπακωνσταντίνου, την ανάγκη περαιτέρω βελτιώσεων των προστίμων , δηλαδή μείωσής τους , σε μία περίοδο που μισθωτοί , συνταξιούχοι , αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν υποστεί τεράστια ζημιά στο εισόδημά τους και πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν.

Αυτό θα γίνει εάν τα πρόστιμα για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου είναι λογικά και ο χρόνος εξόφλησης ιδίως για κατοικία αυξηθεί από 24 μήνες σε τουλάχιστον 36.

Επίσης να γίνεται συμψηφισμός του ενιαίου ειδικού προστίμου που θα καταβληθεί για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου με καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης από προηγούμενες περιόδους.

Ακόμη ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης τόνισε ότι πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια στο Σχέδιο Νόμου ότι «στο συνολικό πρόστιμο που θα κληθεί να πληρώσει ο πολίτης για το υπό τακτοποίηση αυθαίρετό του , θα συμπεριληφθούν και οι εισφορές προς το ΙΚΑ και δε θα ζητηθούν επιπλέον εισφορές ή πρόστιμα».

Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου το ειδικό πρόστιμο θα υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του αυθαιρέτου επί της τιμής ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου επί του συντελεστού 15% και επί μία σειρά συντελεστών ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου , ανάλογα εάν είναι πρώτη ή δεύτερη κατοικία , εντός ή εκτός σχεδίου , δηλαδή :

τετραγωνικά μέτρα x τιμή ζώνης x  15% x επιλεγμένοι συντελεστές .

Το πρόστιμο μειώνεται 50% για κύρια και μοναδική κατοικία ΑμεΑ (> 67%)

σε συνδυασμό με εισοδηματικά κριτήρια (έως 8.000 ευρώ ατομικό εισόδημα και έως 12.000 ευρώ  οικογενειακό εισόδημα).

Επίσης λαμβάνεται υπόψη η παλαιότητα της αυθαίρετης κατασκευής και μειώνεται το πρόστιμο σε 20% για αυθαίρετες κατασκευές που κτίσθηκαν μέχρι 31/01/1983 και σε 50% για αυθαίρετες κατασκευές που κτίστηκαν από 31/01/1983  έως 31/12/2003 .

Ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης αλλά και άλλοι συνάδελφοί του τόνισαν ότι με την μείωση έτι περαιτέρω των προστίμων θα φροντίσουν να δηλώσουν τα αυθαίρετα κτίσματά τους για να τα τακτοποιήσουν πολλοί περισσότεροι πολίτες και έτσι και το κράτος θα εισπράξει περισσότερα.

Αυτό επιτυγχάνεται με την μείωση των επιλεγμένων συντελεστών .

Επίσης θα πρέπει το σχέδιο τακτοποίησης των αυθαιρέτων να ισχύει σε κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μέχρι την ψήφιση του νόμου και όχι μέχρι 28/04/2010 .

Τέλος οι χρονικές προθεσμίες ισχύος του νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων να είναι ίδιες για τα εντός και εκτός σχεδίου .

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει