Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με φόντο το μονοπωλιακό καθεστώς εταιρειών είσπραξης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Μονοπωλιακό καθεστώς εταιρειών είσπραξης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων»

Επιστολή απέστειλε ο βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης μαζί με άλλους συναδέλφους του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με φόντο το μονοπωλιακό καθεστώς εταιρειών είσπραξης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Η επιστολή, έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

με την παρούσα επιστολή μας, επιθυμούμε ως μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να σας μεταφέρουμε την αγωνία και την αναστάτωση που προκαλεί, όλα αυτά τα χρόνια η μονοπωλιακή λειτουργία των εταιρειών είσπραξης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, κατάσταση η οποία βαίνει διαρκώς επιδεινούμενη, λόγω της δυσμενούς κρίσης που διανύουμε και που επιβαρύνει πολλαπλώς κάθε είδους επιχείρηση που κάνει χρήση μουσικής.

Όπως άλλωστε γνωρίζετε και εσείς, έχει δημιουργηθεί μια στρεβλή κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια στον χώρο είσπραξης και διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων από ιδιωτικές εταιρείες – φορείς διαχείρισης, κατάσταση η οποία εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διαιωνίζεται χωρίς ουσιαστικές και ρηξικέλευθες λύσεις, και η οποία βαραίνει σχεδόν όλους τους κλάδους των επαγγελματιών, στις επιχειρήσεις των οποίων ακούγεται μουσική, είτε αυτή αποτελεί κίνητρο για την προσέλκυση πελατών, είτε όχι.

Ιδιαίτερα όμως, από την στρεβλή αυτή κατάσταση βαρύνονται οι επιχειρήσεις εστίασης, στις οποίες η τιμολόγηση γίνεται με κριτήρια που ουδεμία σχέση έχουν με τα πραγματικά δεδομένα χρήσης τραγουδιών. Ο νόμος έχει εξοπλίσει αυτές τις εταιρείες με ποινικές δυνατότητες, έχοντας δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον στην αγορά, που απειλεί την κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Αξίζει να σημειωθεί πως, ο τρόπος λειτουργίας των εταιρειών αυτών βρίσκει αντίθετη και την συντριπτική πλειονότητα των πνευματικών δημιουργών και καλλιτεχνών.

Η υπόθεση αυτή, των εμπορικών συμπεριφορών μιας εξ αυτών των εταιριών, της ΑΕΠΙ Α.Ε., είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έτσι, με την απόφαση 245/ΙΙΙ/2003, η Επιτροπή έκρινε ότι η ΑΕΠΙ Α.Ε. καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά, και έκρινε αδικαιολόγητη την άρνηση της ΑΕΠΙ Α.Ε. να δεχτεί τη μερική ανάθεση διαχείρισης των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών.

Επίσης έκρινε, ότι είναι υπέρμετρα υψηλή η επιβολή προμήθειας για την είσπραξη των δικαιωμάτων των δημιουργών και υπάρχει παράλειψη της ΑΕΠΙ Α.Ε. να γνωστοποιεί κατά τρόπο πλήρη και ουσιαστικό το αμοιβολόγιο και τον κανονισμό διανομής της στους ενδιαφερόμενους δημιουργούς και χρήστες, αλλά και το ύψος και τα κριτήρια διάθεσης (για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς) των ποσών, τα οποία παρακρατούνται βάσει συμφωνιών αμοιβαιότητας.»

Έτσι για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού – υποχρέωσε την ΑΕΠΙ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης να τροποποιήσει τις υφιστάμενες και μελλοντικές συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης, να διαμορφώσει τις παρακρατήσεις (προμήθειες) που επιβάλει στους αντισυμβαλλόμενούς της δημιουργίας για την είσπραξη των μηχανικών και ειδικότερα των φωνογραφικών κατ’ ανώτατο όριο 15% επί των εισπράξεων και επέβαλλε στην ΑΕΠΙ Α.Ε. για την αδικαιολόγητη άρνηση της να δεχτεί τη μερική διαχείριση μερικών μόνο κατηγοριών των δικαιωμάτων πνευματικών δημιουργών πρόστιμο 500.000 ευρώ, το οποίο δεν υπερβαίνει το ανώτατο προβλεπόμενο από το νόμο ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων της για το έτος 2000, ενώ απείλησε την ΑΕΠΙ με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς το πρώτο και δεύτερο μέρος της απόφασης.

Η προαναφερθείσα απόφαση, εξεδόθη το έτος 2003. Ωστόσο, έχουν παρέλθει από τότε έντεκα (11) έτη, στα οποία η ΑΕΠΙ Α.Ε., αλλά καν άλλες εταιρείες πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, σύμφωνα και με καταγγελίες χρηστών μουσικής, αλλά και πνευματικών δημιουργών, εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες εμπορικές συμπεριφορές και υποπίπτουν στις ίδιες παραβάσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ίδια κατάσταση εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα – έντεκα (11) χρόνια μετά, οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες του κράτους, πρέπει να έχουν έντονη και συνεχή δράση, τόσο για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους και κατ’ εξακολούθηση μονοπωλιακής συμπεριφοράς, όσο και για την προστασία των χρηστών μουσικής και των πνευματικών δημιουργών.

Πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι τασσόμαστε υπέρ της ύπαρξης και λειτουργίας εταιριών – φορέων διαχείρισης και είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίες όμως θα λειτουργούν κάτω από ένα νέο, σύγχρονο και εναρμονισμένο με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς, θεσμικό πλαίσιο.

Βάσεις του θεσμικού πλαισίου πρέπει να αποτελούν η προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών, με δίκαιη αμοιβή, που θα προκύπτει από την διαπραγμάτευση με τους αντίστοιχους επαγγελματίες, προκειμένου να υπάρξει ένα πλαίσιο ανταγωνιστικής και ισορροπημένης αγοράς, με πολλαπλές δυνατότητες επιλογών για πνευματικούς δημιουργούς και χρήστες μουσικής.

Συνεπώς, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις πρωτοβουλίες που έχετε πάρει μέχρι σήμερα, αλλά και σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε στο εξής, ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, για το καθεστώς λειτουργίας στην χώρα μας, των κάτωθι εταιρειών είσπραξης και διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων:

1. Α.Ε.Π.Ι. (Ανώνυμη Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας που εκπροσωπεί τους συνθέτες και στιχουργούς)

2. Αθηνά (Οργανισμός που εκπροσωπεί τους σκηνοθέτες και σεναριογράφους)

3. Απόλλων (Οργανισμός που εκπροσωπεί τους μουσικούς)

4. Αυτοδιαχείριση (Οργανισμός που εκπροσωπεί τους συνθέτες και στιχουργούς)

5. Grammo (Οργανισμός που εκπροσωπεί τους παραγωγούς φωνογραφημάτων)

6. Διόνυσος (Οργανισμός που εκπροσωπεί τους ηθοποιούς)

7. Ερατώ (Οργανισμός που εκπροσωπεί τους τραγουδιστές/ ερμηνευτές)

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει