Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Επιτακτικό Πρόβλημα Έλλειψης Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Νοσοκομείο Σερρών

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κ. Σοφιανό και με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου είχε ο Βουλευτής Σερρών κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης για το επιτακτικό πρόβλημα της έλλειψης Νοσηλευτικού, κυρίως .προσωπικού. Τεχνικού διαφόρων κλάδων, κάλυψης των εργαστηρίων και των άλλων αναγκών όπως Βοηθών Μαγείρων, Τραπεζοκόμων, θυρωρών κλπ. με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την εξυπηρέτηση του κοινού.

     Ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης περιέγραψε τις νέες εργασιακές συνθήκες που ανέκυψαν στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, όπου απαιτείται επιπλέον προσωπικό για την αντιμετώπιση των καθημερινών λειτουργιών του Νοσοκομείου, σύμφωνα και με τις προτάσεις του Σωματείου εργαζομένων στο Νοσοκομείο.

     Τα στάδια υλοποίησης του Σχεδίου Κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου σε προσωπικό είναι τα εξής:

     1) Άμεσα τις επόμενες ημέρες θα προσληφθούν μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. με 18μηνη σύμβαση εργασίας 46 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων ως εξής:

20 Νοσηλεύτριες ή Νοσηλευτές Τ.Ε ή Δ.Ε

10 Τεχνολόγοι Ιατρικών εργαστηρίων ή Παρασκευαστές

8 Τ.Ε Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή Δ.Ε Χειριστών εφαρμοστών

3 Μαίες Τ.Ε

2 Ψυκτικοί Δ.Ε

2 Ηλεκρονικοί Δ.Ε

1 θερμούδραυλικός Δ.Ε

2) Για την κάλυψη Νοσηλευτών -τριών μονίμου προσωπικού προκηρύσσονται θέσεις που θα δημοσιευθούν τις επόμενες ημέρες με προοπτική να προσληφθούν 25 άτομα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και με δεύτερη προκήρυξη.

     Έτσι, μαζί με το προσωπικό των 18μηνων συμβάσεων θα λυθούν πολλά προβλήματα, που ήδη υπάρχουν σε Νοσηλευτικό προσωπικό και Τεχνικό στήριξης και κάλυψης εργαστηρίων.

     3) θα καλυφθούν άμεσα οι δεκατρείς (13) θέσεις λοχείας και ανατροφής παιδιού από το Υπουργείο

     4) Για την κάλυψη Τραπεζοκόμων, Βοηθών Μαγείρων, σκέψη του Υπουργείου είναι να γίνει διαγωνισμός με σύμβαση έργου ώστε να ανατεθούν στο εγγύς μέλλον σε εταιρία (κέτερινγκ) οι υπηρεσίες διατροφής των ασθενών.

     5) Για την κάλυψη θέσεων τηλεφωνητή και θυρωρών οι ανάγκες μπορούν να καλυφθούν από νέες προσλήψεις 86αιπίγ.

     6) Για την πρόσληψη εξειδικευμένων Τεχνικών διαφόρων κλάδων υπάρχει σκέψη να δοθούν οι υπηρεσίες αυτές προς το παρόν με συμβάσεις έργου σε ιδιωτική εταιρία που αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας των εγκαταστάσεων (τον πρώτο χρόνο η ευθύνη ανήκει στην κατασκευαστική εταιρία).

     Ταυτόχρονα με την πρόσληψη 46 ατόμων 18μηνων συμβάσεων μέσω του Ο.Α.Ε.Δ στο Νοσοκομείο, θα καλυφθούν με το ίδιο σύστημα και κάποιες επείγουσες ανάγκες του Θ.Χ.Π Νιγρίτας (ΚΑΦΚΑ), ΚΑΑΜΕΑ Σερρών και ΚΕΠΕΠ Σιδ/στρου.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει