Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Επιτρέπεται η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού από τους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Επιτρέπεται η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού από τους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών»

Μετά από συνεργασία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θεόφιλου Λεονταρίδη με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  Γεράσιμο Γιακουμάτο, υπογράφηκε η Υπουργική απόφαση με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, να πωλούν πολλαπλασιαστικό υλικό.

Ως γνωστόν με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 4264, αφαιρέθηκε από τους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών η δυνατότητα παραγωγής και πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού.

Αυτό δημιούργησε τεράστια προβλήματα στους παραγωγούς πολλαπλασιαστικού υλικού, στην τοπική κοινότητα Μονόβρυσης αλλά και άλλων περιοχών, που ως αποκλειστική εργασία έχουν την παραγωγή και πώληση καλλωπιστικών φυτών – πολλαπλασιαστικού υλικού.

Στην Υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός  Γ. Γιακουμάτος, μετά από συναντήσεις και συνομιλίες που είχε με  τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών,  Θεόφιλο Λεονταρίδη, τον πρόεδρο των παραγωγών  Μονόβρυσης Μ. Κοτόπουλο, τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μονόβρυσης Γ.Καρατζορμπατζή και τον Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Εμμανουήλ Παππά Δ. Χατζηλάρη, αποφασίζεται :

«Στην υποπαράγραφο Α της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’118) προστίθεται ως πωλούμενο προϊόν από τους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και κατά συνέπεια στο τέλος του στοιχείου (β) της υποπαραγράφου αυτής προστίθεται η ακόλουθη φράση: «καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου), υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 1564/1985 (Α 185), όπως ισχύει, και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του».

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει