Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Η ένταξη του Ν. Σερρών ως παραμεθόριος στο σύνολό του έγινε πραγματικότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα : « Η ένταξη του Ν. Σερρών ως παραμεθόριος στο σύνολό του έγινε  πραγματικότητα.»

Το σχέδιο Νόμου στο οποίο εμπεριέχεται το άρθρο για το χαρακτηρισμό ολόκληρου του νομού  ως παραμεθόριου ψηφίστηκε , μετά από συζήτηση, χθες στην ολομέλεια της Βουλής.

Την υπερψήφιση της ρύθμισης με την οποία ο Ν. Σερρών χαρακτηρίζεται παραμεθόριος στο σύνολό του υπερασπίσθηκε με συγκεκριμένα στοιχεία στη Βουλή ο βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης.
Αναφερόμενος στο θέμα ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης στην ολομέλεια της Βουλής μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:

« Κύριε Υπουργέ ειλικρινά θέλω να σας ευχαριστήσω μεταφέροντας παράλληλα και τις ευχαριστίες του λαού των Σερρών που με την νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σ΄ αυτό το Σχέδιο Νόμου ο Ν. Σερρών χαρακτηρίζεται στο σύνολό του παραμεθόριος.

Αυτή λοιπόν η ευτυχής κατάληξη για ένα θέμα σημαντικό για το Νομό μας  που εκκρεμούσε εδώ και πολλά χρόνια και είχε αντιμετωπισθεί ως σήμερα αποσπασματικά , δημιουργούσε  το αίσθημα της αδικίας , γιατί από περιοχή σε περιοχή μέσα στον ίδιο νομό με μεθοριακή γραμμή άνω των 90 χ.λ.μ υπήρχαν διαφορετικά κίνητρα.

Σ’ αυτή τη θετική κατάληξη είχε καθοριστική συμβολή και η συνεδρίαση της 6ης Φεβρουαρίου 2007 όπου αποδεχθήκατε ότι και ο νομός Σερρών έχει όλες τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι ήδη χαρακτηρισμένες παραμεθόριος περιοχές, για να χαρακτηρισθεί παραμεθόριος στο σύνολό του.

Και φυσικά τα στατιστικά στοιχεία που σας έχω καταθέσει τόσο στη Βουλή όσο και στο Υπουργείο Εσωτερικών και καταγράφουν τη δεινή οικονομική θέση του Ν. Σερρών και τη φθίνουσα πορεία του , ανέδειξαν ακόμη πιο πολύ επιτακτική την ανάγκη παροχής σημαντικών κινήτρων που θεσμοθετούνται με την ένταξη ολόκληρου του νομού στις παραμεθόριες περιοχές. Προηγήθηκαν επιπλέον πολλές συναντήσεις  και συζητήσεις μαζί σας και με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες όπου με την καθοδήγησή σας Κύριε Υπουργέ συνέταξαν αυτή τη ρύθμιση που την εντάσσετε για να ψηφισθεί σ΄ αυτό το Σχέδιο Νόμου.

Και για να καταστήσω σαφή κυρίες και κύριοι συνάδελφοι τα προβλήματα του Ν. Σερρών που αποτελούν επιπλέον κριτήρια για να ενταχθεί ο Νομός στις παραμεθόριες περιοχές σας αναφέρω με στοιχεία τα ακόλουθα.

Με βάση το κριτήριο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ο Ν. Σερρών εξακολουθεί να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των νομών της χώρας (50ος ).

Επίσης εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου ανήκει κατατάσσεται τελευταίος με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και όταν εξετάσουμε και το δηλωθέν εισόδημα κατά φορολογική δήλωση.

Ο τομέας  της φυτικής παραγωγής όπως και της ζωικής παραγωγής βρίσκεται σε έντονα φθίνουσα πορεία .

Ο τομέας της βιομηχανίας και βιοτεχνίας όπως και του εμπορίου βρίσκονται κάτω από το 50%  της συνολικής δραστηριότητας του μέσου όρου των αντίστοιχων Ελληνικών επιχειρήσεων.

Ιστορικά τα πάσης φύσεως φορολογικά και οικονομικά κίνητρα ήταν χαμηλής ενίσχυσης  με εξαίρεση τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο αλλά και τον τελευταίο , και δε συνέβαλαν στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας.

Σας καταθέτω πάλι στα πρακτικά της Βουλής όλα αυτά τα στοιχεία που δείχνουν τους δείκτες ευημερίας του Ν. Σερρών .Μελετήστε τα κύριοι συνάδελφοι, κάνετε συγκρίσεις και θα διαπιστώσετε ότι μια κατάφωρη αδικία αποκαθίσταται με την ένταξη ολόκληρου του Ν. Σερρών στις παραμεθόριες περιοχές.

Εγώ θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών , τον Υπουργό κ. Προκόπη Παυλόπουλο για την υλοποίηση της δέσμευσης του, και την έμπρακτη στήριξή του στο Ν. Σερρών , γιατί τα παραπάνω μέτρα  θα συμβάλλουν στην άρση των αδικιών , στην ίση μεταχείριση των πολιτών και στη συγκράτηση του ανθρώπινου δυναμικού στις παραμεθόριες και ακριτικές περιοχές ».

Με την απόφαση αυτή της Κυβέρνησης δια του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παυλόπουλου σχετικά με την ένταξη του Ν. Σερρών ως παραμεθορίου στο σύνολό του και με τον παραπέρα χαρακτηρισμό του ως προβληματικού τύπου Α προβλέπονται σημαντικά κίνητρα όπως:

  •  Στους κατοίκους οι οποίοι είναι υποψήφιοι για πλήρωση θέσεων με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ παρέχονται πλεονεκτήματα με βάση την εντοπιότητα ( προσαύξηση μοριοδότησης).
  • Μετατάξεις για την κάλυψη κενών θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και ΟΤΑ
  • Μεταθέσεις υπαλλήλων λόγω συνυπηρέτησης.
  • Οικονομικά  κίνητρα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία ( επιδόματα, αγορά στέγης, επιδοτούμενα δάνεια κ.λ.π.)

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει