Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Η Ίδρυση της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Σερρών και η αναγκαιότητα της λειτουργίας της


ΓΡΑΦΕΙΟ Τ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Σέρρες, 28 Ιουλίου  2016  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η  Ίδρυση της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Σερρών  και η αναγκαιότητα της λειτουργίας της

Για να επαναλειτουργήσει η Σχολή Επαγγελμάτων κρέατος Σερρών που είχε ιδρυθεί με εισήγηση του κ. Λεονταρίδη Θεόφιλου επί θητείας του ως Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και είχε ξεκινήσει να λειτουργεί αλλά στη συνέχεια σταμάτησε η λειτουργία της θα πρέπει οι αρμόδιοι να προχωρήσουν στην πρόσληψη / απόσπαση  μόνιμου προσωπικού η να ανατεθεί η διδασκαλία και η πρακτική εκπαίδευση ακόμα και σε κτηνίατρο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Στις 25-8-2014 είχε ξεκινήσει επίσημα η λειτουργία της Σχολής , είχε βρεθεί ο χώρος που παραχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης  Σερρών κ. Μωυσιάδης στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ) Σερρών.

Κατόπιν συνεννόησης του κ. Λεονταρίδη Θεόφιλου με την Σχολή Κρεοπωλών Θεσ/νικης ερχόταν και το διδακτικό προσωπικό για την θεωρητική διδασκαλία και πρακτική εκπαίδευση των Υποψηφίων κρεοπωλών. Η Δ/νση της Σχολής Κρεοπωλών Θεσ/νικης μας είχε διαμηνύσει τότε ότι μέχρι να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό τη διδασκαλία και πρακτική εκπαίδευση μπορούν να την κάνουν ακόμη και κτηνίατροι από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών εφ’ όσον υπάρχει ενδιαφέρον και απαραίτητος χρόνος .

Επομένως το θέμα της επαναλειτουργίας της Σχολής Κρεοπωλών Σερρών δεν είναι ακατόρθωτο αλλά θέλει έναν απλό προγραμματισμό  :

Ή 1) Αποσπώνται από την Σχολή Κρεοπωλών Θεσ/νικης κτηνίατροι για την λειτουργία της Σχολής Σερρών με εντολή του Υπουργείου

Ή 2) η Αντιπεριφέρεια Σερρών που έδειξε από την αρχή ενδιαφέρον για τη λειτουργία της Σχολής, ορίζει δικό της κτηνίατρο που θα διδάξει τα θεωρητικά μαθήματα και την πρακτική εκπαίδευση που απαιτείται για την χορήγηση βεβαίωσης κρεοπώλη στους εκπαιδευόμενους.

Είναι  κρίμα όμως που πέρασαν δύο σχεδόν χρόνια απραξίας από τους υπευθύνους που  δεν έδειξαν το ανάλογο ενδιαφέρον για τη λειτουργία της ιδρυθείσας Σχολής.

Για το θέμα αυτό βρίσκομαι ήδη σε επικοινωνία  με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  καθώς και  με την Περιφέρεια .

Όσον αφορά το ιστορικό της ίδρυσης της Σχολής Κρεοπωλών υπενθυμίζω πως :

Με δελτία τύπου στις 30-5-2014, 21-8-2014 και 4-10-2014 ο κ. Λεονταρίδης Θεόφιλος είχε ανακοινώσει την ίδρυση Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Σερρών ως  Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αρμόδιος για την Φυτική και Ζωική παραγωγή όπου μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι :

« Μετά από ενδελεχή επεξεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Υπ.Α.Α.Τ  σας  ανακοινώνω τη δημιουργία στο Ν. Σερρών, παραρτήματος της Σχολής Επαγγελμάτων κρέατος Θεσ/νικης για τις ανάγκες των νέων κρεοπωλών του Νομού μας  αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Κ. Μακεδονίας. ( Δελτίο Τύπου 30-5-2014) » 

« Το Παράρτημα της Σχολής Κρέατος θα λειτουργεί επί τη βάση ειδικών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και πρακτική άσκηση και θα εκπαιδεύουν τους κρεοπώλες, τους εκδοροσφαγείς και τους κτηνιάτρους που ασκούν τον επίσημο έλεγχο στα κρεοπωλεία ή στα σφαγεία, σύμφωνα με τις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και εμπορίας του κρέατος και της ποιότητας των σφάγιων.  (Δελτίο Τύπου 21-7-2014) »

« Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α/28-8-2014), σύμφωνα με το οποίο ορίζεται Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Σερρών με έδρα τις Σέρρες και με περιοχή δικαιοδοσίας τις περιφερειακές ενότητες Σερρών, Κιλκίς, Ημαθίας και Πέλλας. »

Η Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Σερρών υπάγεται στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης και η απόφαση ίδρυσής της εμπεριέχεται στο Προεδρικό Διάταγμα του Οργανισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο άρθρο 17, στη διάρθρωση των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. ( Δελτίο Τύπου 4-9-2014 )

«Η ίδρυση του γραφείου Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Νομού Σερρών κρίνεται αναγκαία, λόγω του αυξημένου αριθμού των υποψήφιων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων – τα αιτήματα μόνο για το Νομό Σερρών αγγίζουν κατά προσέγγιση τα εξήντα (60) σε ετήσια βάση – και της αδυναμίας εξυπηρέτησής τους μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τη Σχολή στη Θεσσαλονίκη. Με τον τρόπο αυτό, θα μειώσουμε σημαντικά το χρόνο αναμονής των ενδιαφερομένων, ο οποίος είναι ιδιαίτερα μεγάλος, δεδομένης της αυξημένης ζήτησης για το επάγγελμα του κρεοπώλη. Αρκεί να σας αναφέρω, ότι η αναμονή κυμαίνεται από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες για τα απογευματινά τμήματα και φθάνει τους έξι (6) μήνες  έως έναν (1) χρόνο για τα πρωινά»

Στη Σχολή θα εκπαιδεύονται κρεοπώλες ή όσοι θέλουν να ασχοληθούν με τη διαδικασία της σφαγής και επεξεργασίας του κρέατος και των προϊόντων τους, δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η απόκτηση βεβαίωσης, αν κάποιος θέλει να εργαστεί σε καταστήματα επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας κρέατος και προϊόντων του ή να ανοίξει δικό του κρεοπωλείο.

Η είσοδος στη Σχολή θα γίνεται χωρίς προκαταρκτικές εξετάσεις, ενώ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραιτήτως να είναι απόφοιτοι γυμνασίου για να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Ως προς την χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και των εκδοροσφαγέων, αυτή καθορίζεται σε τριακόσιες (300) ώρες συνολικά, επί δώδεκα (12) συνεχείς εβδομάδες. Θα περιλαμβάνει:

Θεωρητική διδασκαλία με τη βοήθεια κατάλληλων εποπτικών μέσων.

Πρακτική εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις εκτροφής και σφαγής σφαγίων ζώων και σε επιχειρήσεις επεξεργασίας, συντήρησης και εμπορίας κρεάτων γενικώς.

Πρακτική άσκηση σε κρεοπωλεία ή άλλες εγκαταστάσεις κρέατος.

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των θεωρητικών μαθημάτων, των πρακτικών εκπαιδεύσεων, των εκπαιδευτικών επισκέψεων και της πρακτικής άσκησης, θα χορηγείται από τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Γεωργίας βεβαίωση κρεοπώλη στους εκπαιδευόμενους, ύστερα από σχετική επιτυχή εξέτασή τους.  ( Δελτίο Τύπου 4-9-2014).

_header_new13

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει