Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Θέσπιση προγραμμάτων διαχείρισης νεκρών ζώων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

 Αθήνα, 09 Απριλίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Θέσπιση προγραμμάτων διαχείρισης νεκρών ζώων.

Την απόφαση για τα προγράμματα διαχείρισης νεκρών ζώων που αφορούν τη συλλογή, ταυτοποίηση, μεταφορά, επεξεργασία, χρήση ή απόρριψη ολόκληρων νεκρών ή θανατούμενων ζώων, ή τμημάτων αυτών, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Στόχος των προγραμμάτων αυτών, σύμφωνα με την Ενωσιακή νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΚ) 1069/2009), είναι η συστηματική συλλογή, μεταφορά και ορθή διαχείριση των:

  1. νεκρών ζώων από λοιμώδη νοσήματα ή άλλα αίτια που βρίσκονται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και δεν καλύπτονται από σχετικές αποφάσεις οικονομικών ενισχύσεων,
  2. νεκρών αδέσποτων ζώων, που βρίσκονται στο οδικό δίκτυο της χώρας, αγρούς ή σε κάθε δημόσιο ή κοινόχρηστο χώρο, εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,
  3. νεκρών άγριων ζώων με υπόνοια μόλυνσης από νόσο που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή τα ζώα,
  4. νεκρών ή θανατωθέντων  ζώων, υπόπτων προσβολής από ιό της λύσσας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα,
  5. νεκρών βοοειδών, αιγών και πρόβατων που περιέχουν υλικά ειδικού κινδύνου και από τα οποία λαμβάνονται δείγματα εγκεφαλικού ιστού στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών.

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών μπορεί να καλυφθεί με την ένταξή τους σε Κοινοτικό ή Εθνικό πρόγραμμα ή με ίδιους πόρους της Περιφέρειας. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τις δαπάνες συλλογής, μεταφοράς, διάθεσης και επεξεργασίας των νεκρών ή θανατωμένων ζώων σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων.

Σε δήλωσή του ο Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε τα εξής:

«Τηρώντας πιστά τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές, συνεργαζόμαστε με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών για την ορθή εφαρμογή και τήρηση των προϋποθέσεων των προγραμμάτων αυτών. Η διαχείριση των νεκρών ζώων αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κύριος στόχος μας θα είναι πάντα η προστασία της δημόσια υγείας και η ασφάλεια των πολιτών». 

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει