Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Θεμελίωση του νέου κτιρίου που θα στεγάσει τον Πυροσβεστικό Σταθμό Σερρών.

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

Σήμερα έγινε η θεμελίωση του νέου κτιρίου που θα στεγάσει τον Πυροσβεστικό Σταθμό Σερρών, σε οικόπεδο επί των οδών Ολυμπίου και Λογγίνου.

Η αναγκαιότητα του χώρου αυτού είχε υποδειχθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών, κατά τη σύνταξη του Γ.Π.Σ., καθόσον οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζεται είχαν χαρακτηριστεί ανεπαρκείς.

Με την υπ΄αριθμόν 285/ 29-07-2021 απόφαση του Δ/νοντος Συμβούλου της ΚΤΥΠ Α.Ε., εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής του έργου, το οποίο έχει προϋπολογισμό 3.500.000,00 € και χρηματοδοτήθηκε από το ΠΔΕ ΣΑΕ 2021ΣΕ07300000 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Άλλο ένα σημαντικό έργο για τις Σέρρες που δρομολογήθηκε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υλοποιείτε με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τέλη του 2024 που είναι σίγουρο πως θα παραδοθεί στη σερραϊκή κοινωνία με Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας !

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει