Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Θετική έκβαση των πολύχρονων προσπαθειών του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη – Δρομολογείται η ίδρυση ΕΠΑ ( Εταιρία Παροχής Αερίου ) στην Κ. Μακεδονία με έδρα τις Σέρρες μετά από διεθνή διαγωνισμό

 

Θεόφιλος  Λεονταρίδης
Βουλευτής  Ν.Δ.  Ν. Σερρών
Αν. Τομεάρχης  Ενέργειας  και Φυσικών Πόρων
 

Αθήνα,  01 Μαρτίου 2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : « Θετική έκβαση των πολύχρονων προσπαθειών του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη – Δρομολογείται η ίδρυση ΕΠΑ ( Εταιρία Παροχής Αερίου ) στην Κ. Μακεδονία με έδρα τις Σέρρες μετά από διεθνή διαγωνισμό .

Ερώτηση κατέθεσε στην Βουλή ο Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  κ. Θεόφιλος  Λεονταρίδης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μπιρμπίλη ζητώντας να υλοποιήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του δεύτερου τριμήνου 2009 για την ίδρυση ΕΠΑ (  Εταιρία Παροχής Αερίου ) στην κεντρική Μακεδονία , με έδρα τις Σέρρες κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού .

Ως γνωστόν ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης ως εισηγητής του Νομοσχεδίου για την Ενεργειακή Πολιτική πριν από τέσσερα χρόνια με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά από συνεχείς συζητήσεις που είχε με τους τότε Υπουργούς Ανάπτυξης για την αναγκαιότητα ίδρυσης ΕΠΑ στις Σέρρες , που θα είναι και έδρα της  Κ. Μακεδονίας  πέτυχε να αποσπάσει την δέσμευση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την πραγματοποίηση αυτού του σημαντικού έργου.

Τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη βήμα-βήμα για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού έργου δημοσιεύθηκαν τότε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ήταν τα ακόλουθα :

1)     Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑ  μετά από πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ίδρυση ΕΠΑ  στις Σέρρες .

2)     Αποστολή του φακέλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση ίδρυσης  ΕΠΑ  στην κεντρική Μακεδονία με έδρα τις Σέρρες για την μονοπωλιακή διαχείριση του φυσικού αερίου για  είκοσι  χρόνια , από την  εταιρία που θα είναι ανάδοχος του έργου με την σύμπραξη του κράτους μετά από διαγωνισμό.

Ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης αιτιολόγησε τότε την αναγκαιότητα ίδρυσης αυτού του μεγάλου επενδυτικού έργου στις Σέρρες , εκτός από την εισήγησή του στη Βουλή και στις συζητήσεις που είχε στο Υπουργείο Ανάπτυξης παραθέτοντας μια σειρά επιχειρημάτων με πρώτα τους αρνητικούς δείκτες ευημερίας , την μεγάλη ανεργία , το μικρό κατά κεφαλήν εισόδημα και τις ελάχιστες επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο Ν. Σερρών .

Επίσης κατέστησε σαφές , ότι η ίδρυση της ΕΠΑ κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες , θα έχει ευοίωνες προοπτικές και υπό το πρίσμα των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων που συνεπάγονται σε άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας .

Έτσι η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να διαχυθεί στον κατασκευαστικό τομέα και στις υπηρεσίες προκαλώντας νέο κύκλο επενδυτικών δραστηριοτήτων .

 Ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης στην ερώτησή του στη Βουλή τονίζει ότι  η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2009 δίνει τώρα την δυνατότητα για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού σύστασης των νέων ΕΠΑ απ’ όπου  θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου που θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών μαζί με τη ΔΕΠΑ  και θα αναλάβει τη διοίκησή τους , με σκοπό την επέκταση των δικτύων διανομής και την παροχή φυσικού αερίου .

Ακόμη ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης  με την ιδιότητά του ως Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων , τονίζει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ότι η ίδρυση της ΕΠΑ  στις Σέρρες και η τροφοδότηση νέων περιοχών και των δικτύων πόλεων θα αποτελέσει ένα σημαντικό επενδυτικό έργο και καλύπτει ένα ευρύ κατασκευαστικό έργο , προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη και προάγει τη διείσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τη θέση του Νομού στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής . Αποτελεί δε σημαντική επιτυχία μιας και ο ενεργειακός τομέας είναι ένας από τους σημαντικούς και δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας και η έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης θα αποτελέσει μοχλό για την περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομίας , την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την αύξηση της απασχόλησης .

Τα ερωτήματα πλέον που τίθενται από τον Βουλευτή κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη που χειρίσθηκε τα προηγούμενα χρόνια  σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης την πορεία του έργου , μετά και από την  έγκριση της  Ε.Ε . προς την νέα  ηγεσία  του ΥΠΕΚΑ  είναι :

1)     Πότε θα γίνει ο διεθνής διαγωνισμός για την ίδρυση της ΕΠΑ  Κ. Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες .

2)     Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου , μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού , πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την πλήρη λειτουργία της νέας ΕΠΑ ( Εταιρίας Παροχής Αερίου ) και τι περιλαμβάνει το οργανόγραμμά της .

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει