Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Θετική εξέλιξη για την πορεία υλοποίησης του αρδευτικού δικτύου Φυλλίδος: συνεργασία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θεόφιλου Λεονταρίδη με τον Αντιπεριφερειάρχη Ιωάννη Μωυσιάδη για το έργο. Αρχική χρηματοδότηση του έργου με δεκαπέντε εκκατομύρια ευρώ

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θετική εξέλιξη για την πορεία υλοποίησης του αρδευτικού δικτύου Φυλλίδος: συνεργασία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θεόφιλου Λεονταρίδη με τον Αντιπεριφερειάρχη Ιωάννη Μωυσιάδη για το έργο. Αρχική χρηματοδότηση του έργου με δεκαπέντε εκκατομύρια ευρώ.

Μετά τις πρωτοβουλίες που πήρε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο οποίος υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο διάστημα από 1/4/2014 έως 9/6/2014, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Ιωάννη Μωυσιάδη, για την πορεία υλοποίησης του Πέμπτου (5ου) Αρδευτικού Δικτύου Φυλλίδος Νομού Σερρών, προϋπολογισμού σαράντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (47.500.000) ευρώ, καθώς και μετά από τις επαφές που είχε με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι εξελίξεις είναι ενθαρρυντικές.

Ήδη, η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με έγγραφο που έστειλε στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, με σκοπό να δρομολογηθεί η υλοποίηση του έργου, ζήτησε συμπληρωματικά τα εξής:

 1. Σχέδια της μελέτης που θα αφορούν στην αποκατάσταση και βελτίωση του έργου υδροληψίας.
 2. Πληρέστερο τεύχος Τεχνικής Περιγραφής με ιδιαίτερη αναφορά στην ανωτέρω αποκατάσταση.
 3. Τεύχος Γεωτεχνικής Μελέτης για την αποκατάσταση του έργου υδροληψίας.
 4. Επικαιροποίηση του προϋπολογισμού και ιδιαίτερη επισήμανση για τις δαπάνες αποκαταστάσεων (έργου υδροληψίας, λειτουργίας Αρδευτικού Αντλιοστασίου ΑΑ1 και ΑΑ2 και του δικτύου καταθλιπτικού αγωγού) και
 5. Εγκριτική Απόφαση από τον αρμόδιο Τελικό Διατάκτη της Μελέτης του Θέματος.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θ. Λεονταρίδης, ενημέρωσε στο Υπουργείο Εσωτερικών τον Αντιπεριφερειάρχη Ι. Μωυσιάδη, που είχε δείξει αμέριστο ενδιαφέρον τα προηγούμενα χρόνια, σχετικά με τις εκκρεμότητες του έργου αυτού.

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, ο κ. Θ. Λεονταρίδης με τον κ. Ι. Μωυσιάδη επισκέφτηκαν την Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών και μετά από σύσκεψη που έγινε εκεί αποφασίσθηκε να σταλούν από την Αντιπεριφέρεια επικαιροποιημένα στοιχεία για το αρδευτικό έργο.

Ο κ. Μωυσιάδης συμφώνησε, να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να σταλούν τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, προκειμένου να δρομολογηθεί η υλοποίηση του έργου.

Εφόσον διευθετηθούν οι εκκρεμότητες και πραγματοποιηθεί, μέσα στο επόμενο διάστημα, η ολοκλήρωση του φακέλου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τότε η έγκαιρη παραλαβή των μελετών από το Υπουργείο θα βοηθήσει να ενταχθεί τμήμα του έργου, με ένα σημαντικό κονδύλιο της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ που υλοποιείται τώρα, ώστε το έργο να ξεκινήσει και, ως γέφυρα, να προχωρήσει στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

Ως γνωστόν, ο κ. Θ. Λεονταρίδης, με δελτίο τύπου σχετικά με το έργο «Βελτίωση Δυτικού και Κεντρικού Τμήματος Πέμπτου Αρδευτικού Δελτίου (Φυλλίδος) Νομού Σερρών», προϋπολογισμού σαράντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (47.500.000) ευρώ, είχε ανακοινώσει με δελτίο τύπου ότι αυτό περιλαμβάνει τα εξής υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

 1. Βελτίωση δυτικού και κεντρικού τμήματος Πέμπτου (5ου) Αρδευτικού Δελτίου (Φυλλίδος) Νομού Σερρών – σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ.
 2. Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας – ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
 3. Δαπάνες Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) – εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
 4. Βασικές ισοπεδώσεις – συστηματοποιήσεις – τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ.
 5. Αναδασμός (μελέτη) – τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ.

Το έργο θα αρδεύσει έκταση περίπου τριάντα χιλιάδες πεντακόσια (30.500) στρέμματα και θα υδροδοτείται από τον ποταμό Στρυμόνα με το υφιστάμενο αντλιοστάσιο ΑΑ2.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 1. Κατασκευή ορθογωνικών διωρύγων, συνολικού μήκους εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (183.500) μέτρων.
 2. Το αποχετευτικό – στραγγιστικό δίκτυο τραπεζοειδούς διατομής, συνολικού μήκους εκατόν τριάντα (130) χιλιομέτρων.
 3. Το αγροτικό οδικό δίκτυο, μήκους εκατόν ογδόντα τεσσάρων (184) χιλιομέτρων.

Η σκοπιμότητα της πράξης αυτής (αρδευτικού έργου) είναι η εξής:

 1. Ορθολογική διαχείριση του διαθέσιμου νερού άρδευσης.
 2. Μείωση απώλειας αρδευτικού νερού.
 3. Εξασφάλιση σημαντικών ποσοτήτων νερού για τη διατήρηση του οικοσυστήματος της περιοχής.
 4. Μείωση του κόστους παραγωγής, αύξηση εισοδήματος και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θ. Λεονταρίδης, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Ι. Μωυσιάδη, θα παρακολουθεί τα επόμενα στάδια επικαιροποίησης και συμπλήρωσης των φακέλων υλοποίησης των μελετών, μέχρις ότου δρομολογηθεί η έναρξη αυτού του τόσο σημαντικού για τους αγρότες αρδευτικού έργου.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει